Nyhagens trädgård – Sara Brenne Artwork and Garden

Nyhagens trädgård är en lantlig trädgård med mycket perenner och lökväxter, mängder av spännande buskar och träd på tillväxt, samt en stor köksträdgård med fruktträd, bärbuskar, upphöjda odlingsbäddar, drivbänkar och växthus. Ett besöksmål för den trädgårdsintresserade. Vi driver även en plantskola med udda växter till försäljning. Vi håller också i keramikkurser.

Plantskolan genomsyras av ett ekologisk tankesätt igenom allt, där vi i mesta mån använder egenproducerad jord och använder inga bekämpningsmedel. Samma gäller i all vår odling och i trädgården, här arbetar vi för att få in naturliga inslag för att få en balans när det gäller skadeinsekter med mera. Vi värnar mycket om den biologiska mångfalden.

Vi driver även ett B&B där både vi och gästerna själva kan källsortera sina sopor. Alla rengöringsprodukter som används vid exempelvis tvätt, städning och dusch är miljömärkta.

Vi har installerat solceller på anläggning där vi verkar som täcker upp en stor del av vår elförbrukning.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer