Vitlycke museum

Vitlycke museum och Tanums hällristningar i Bohuslän bjuder på en unik inblick i bronsålderns värld och på upplevelser för hela familjen. Här kan våra gäster fascineras av det 8000-åriga kulturlandskapet och den gåtfulla bildskatten som finns med på Unescos världsarvslista.

Vitlycke museum är en del av Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och vi följer det miljöprogram som regionen har tagit fram. Det innebär att vi ska sträva mot en låg klimatpåverkan, giftfri miljö, hållbar resursanvändning, social hållbarhet och biologisk mångfald. Vitlycke museum är miljödiplomerad.
Arbetet med miljö och hållbarhet är en självklar del i vårt arbete. Här kommer ett urval hur vi arbetar med dessa frågor.

Låg klimatpåverkan

Resor
• För att minska antalet fysiska tjänsteresor väljer vi främst digitala mötessätt.
• Om bil krävs använder vi tjänstebilen som är en hybrid.
• Vi arbetar med att förbättra vår digitala tillgänglighet för besökarna, för att man ska kunna ta del av vår verksamhet på distans.

Energi
• Vi byter fortlöpande ut våra armaturer och halogenlampor till motsvarigheter i LED
• Vi byter ut vår maskinpark från fossila bränsle till batteridrivna maskiner. (Gräsklippare, röjsåg med mera) Där vi inte kan byta använder vi miljöbränslen som till exempel alkylatbensin.

Giftfri miljö
• Textilier som säljs i butik är OEKO-TEX- certifierade i den mån det går och prisdifferensen är skälig.
• Färger eller andra kemikalier som används är i möjligaste mån miljövänliga.
• Byter ut farliga kemikalier mot motsvarande produkter som inte är hälsovådliga.
• Produkter för städ och disk är miljömärkta.
• Utbildad personal i härdplaster och andra kemikalier

Social hållbarhet

• Alla människor har rätt till kultur och kulturupplevelser. Vi jobbar med att förbättra tillgängligheten för alla människor. Till exempel digitala guidningar av hällristningar i världsarvet.
• För att alla ska ha möjlighet att uppleva kultur oavsett socioekonomisk bakgrund så har vi fri entré till Vitlycke museum och till hällristningsområden. Många av våra publika aktiviteter är gratis så som guidningar under sommaren, aktiviteter i bronsåldersgården, våra föreläsningsserier under hösten, skördefest med mera.

Övrigt

Vi arbetar aktivt med att hitta högkvalitativa, ansvarsfullt producerade varor till butik
• Vi har endast papperspåsar i butiken
• Vi källsorterar
• Vi utbildar all personal i miljö, värdskap, första hjälpen, hjärtstartare och brandrutiner.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer