Wardins Gårdsprodukter

Wardins är en ekologisk visningsträdgård med försäljning av gårdens odlade och förädlade produkter. Här kan besökarna ströva runt fritt och genom alla sinnen uppleva en nyttoträdgård.

Mat, kultur och gamla sorters grönsaker i kombination med permakultur är grundintresset hos Maria och Sven-Åke som driver gården. Kravodlingen startade år 1996 och har nu kommit upp i drygt 90-talet olika grönsaker, kryddor, bär och frukter i kombination med mycket blommor. Vi erbjuder självplock på grönsaker, blommor och bär!

Vår verksamhet på gården drivs till 70% av egen förnybar solenergi. Transportmedel och redskap på gården drivs av el eller handkraft.

Att värna om den jord vi brukar har alltid vart vår ledstjärna ”-Vi lånar bara marken av kommande generationer, på samma sätt som gjorts i snart 10 generationer tidigare”.

Vi erbjuder också lättare, ekologiska närproducerade, måltider för förbokade grupper. Vi tänker på tillgänglighet för alla, oavsett olika funktionsvariationer, med enkla medel.

Vi erbjuder tältplats och ställplats för husbilar med tillgång till urinseparerande toalett och dusch med eget kretslopp på BDT-vattnet. Vi erbjuder också en Servicepunkt (vatten, toalett, förbokad mat) för vandrare utmed pilgrimslederna Vilskeleden och S:t Olofsleden.

Vi försöker vara den punkt som lotsar besökarna vidare söderut till medlemmarna i ”Taste the Countrysides”-området, norrut till besöksmålen i Visit Hornborgasjön och österut till medlemmarna i ”Kulturvägen”. Därmed skapar vi förhoppningsvis en önskan hos våra besökare att besöka fler lokala företag och på så vis även gynna det lokala näringslivet.
Och vi kan genom vårt värdskap skapa en god och hållbar upplevelse för besökarna. På så sätt skapar vi också långvarig hållbarhet för oss företagare och för vårt besöksmål, Wardins Gårdsprodukter är till exempel nu inne på sitt 27:e verksamhetsår!

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer