Hallins aktiviteter

Come Out And Play!

Genom våra aktiviteter ute i naturen vill vi ge våra gäster en känsla av trygghet i naturen. Tanken är att de genom att tycka om naturen också ska vilja vårda och ta hand om den.

Eftersom vi driver vår verksamhet i naturen är den och våra omgivningar viktiga för oss. Vi är noga med att inte utsätta naturen för onödigt slitage, vilket är en av anledningarna till att vi vänder oss i huvudsak till mindre grupper. Vi arbetar aktivt för att skapa och erbjuda hållbara aktiviteter.

Under våra aktiviteter, och i verksamheten, använder vi så långt det är möjligt inga engångsprodukter.

I första hand försöker vi använda oss av lokala leverantörer av mat, boende och annan service, och vi eftersträvar att våra leverantörer också har en uttalad hållbarhetspolicy.

Det mesta av våra aktiviteter genomförs på annans mark därför är vi noga med att samarbeta och hålla goda relationer med markägare, lokala företag, föreningar och organisationer.

Vi informerar våra gäster om allemansrätten, om att vara noga med att visa hänsyn när de befinner sig i naturen, både till omgivningarna, till andra människor och till jord- och skogsbruk. Vi poängtera vikten av att alltid ta med sig skräp tillbaka.

Många av de aktiviteter som vi erbjuder kan man göra året om. Vi arbetar också för att skapa intressanta vinteraktiviteter för att kunna erbjuda fler aktiviteter under hela året.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer