Navet science center – Sjuhärads kommunalförbund

Hållbarutveckling är ett förhållningssätt som sedan många år genomsyrar hela verksamheten, både det interna och externa arbetet och både gentemot skola och allmänhet. Vår styrka är genomslagskraften vi får i mötet med våra 60 000 besökare varje år.

Hållbarhet ligger i Navets DNA och har så gjort sedan starten 1996. Det tar sig många olika uttryck, men genomsyrar alla delar av verksamheten. Det handlar bland annat om att aktivt arbeta med att identifiera verksamhetens direkta påverkan och att ständigt ta hållbara kliv. Navet har varit miljödiplomerad under många års tid och tar nu även ett stort steg genom att utveckla miljöredovisningen till en mer omfattande hållbarhetsredovisning vilken ämnar genomlysa och redogöra för hur Navet arbetar med ekologisk hållbarhet, såväl som med social och ekonomisk hållbarhet.

Den i särklass största påverkan inom hållbarhet är att Navet inspirerar, väcker nyfikenhet och ger kunskaper inom hållbarhet för alla åldrar. I allt ifrån skolprogram för alla delar av förskola och skola, till utbildningar för vuxna och familjer på besök. På detta sätt kombinerar Navet ett utbildningsuppdrag med att vara ett publikt, inspirerande, lärorikt och magiskt besöksmål.

Det första man som besökare möter när man kliver in i Navets fantastiska värld är avdelningen HUbben, helt dedikerad till hållbarhet och de globala målen. Här kan besökaren fördjupa sig i hållbarhet ur många olika synvinklar, allt ifrån att tävla med en familjemedlem om vem som sopsorterar snabbast, till att väga familjens samlade klimatpåverkan.

Navets publika verksamhetsben har under det senaste året utvecklats i positiv riktning med ökade öppettider, ökad kommunikation och större närvaro i sociala medier. Genom att ge fler besökare möjlighet att besöka Navet blir verksamheten starkare och stabilare.

2022 antog Navet en ny affärsplan där ett av målen var att fylla huset med fler besökare när och där det inte är fullt. Allt sedan dess nyttjas lokalerna till flera olika aktiviteter, så som eftermiddagsträffar för en meningsfull fritid för barn och ungdomar, möten, konferenser och mässor. Navet vill också vara en mötesplats för föreningar och organisationer. För Navet är det centralt att arbeta med ekologisk hållbarhet såväl som social hållbarhet. Med olika samverkansparter deltar Navet i ett flertal hållbara projekt inom klimat, biologisk mångfald, demokrati och ungas delaktighet.

Alla Navets besökare får en positiv puff i en hållbar riktning som ger motivation och kraft att själv göra hållbara val!

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer