Hällesdalens Gård

Vi på Hällesdalens Gård arbetar aktivt med att främja hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. Vi är stolta över att vara en del av den globala strävan att skapa en mer hållbar framtid, och genomför därför flera initiativ för att minska vår påverkan på miljön och främja det sociala ansvarstagandet.

En viktig del av vårt arbete med hållbarhet är vår inredning. Vi bygger mycket av inredningen i våra hus själva, med trä som växer på vår egen mark. Genom att ha ett eget sågverk kan vi minimera transportbehovet och säkerställa att trävarorna kommer från hållbart skogsbruk. Dessutom strävar vi efter att använda möbler som köpts secondhand, vilket minskar behovet av ny produktion och bidrar till att förlänga livslängden på befintliga möbler.

För att minska pappersförbrukningen och spara resurser skickar vi alla våra fakturor digitalt. Detta minskar avverkning av träd och minskar koldioxidutsläppen från transporter. Vi strävar också efter att samarbeta med tvätterier som har T-märkning, vilket innebär att de har en godkänd kemikalie- och avfallshantering samt ett aktivt miljöarbete. Vi använder endast miljögodkända tvätt- och rengöringsmedel för att minimera den negativa påverkan på miljön.

För att minska användningen av engångsmaterial är våra hus fullt utrustade med porslin och glas. Detta uppmuntrar våra gäster att använda återanvändbara alternativ istället för engångsprodukter. Dessutom tillhandahåller vi material för strandstädning och uppmuntrar våra gäster att ta ansvar för att hålla naturen ren. Vi har även källsorteringskärl i våra hus för att underlätta återvinning och avfallshantering.

För att främja användningen av miljövänliga transportalternativ har vi installerat laddstolpar för elbilar på våra anläggningar. Detta gör det enklare för våra gäster att ladda sina elbilar under sin vistelse och uppmuntrar till användning av fossilfria transportmedel.

Vi är stolta över att vara en del av ett stort lokalt nätverk och samarbeta med olika aktörer, inklusive cateringtjänster. Genom att välja lokala leverantörer minskar vi transportsträckor och stödjer den lokala ekonomin. Dessutom har vi delar av vår verksamhet som är tillgängliga för allmänheten, som vårt nybyggda vindskydd som alla kan nyttja. Vi informerar också våra gäster om vikten av att visa hänsyn till grannar och boende i området genom att exempelvis informera om att hålla låg hastighet.

För att göra vårt företag till en attraktiv destination året runt, erbjuder vi olika aktiviteter som tilltalar besökare även under lågsäsongen. Vårt nybyggda vindskydd ger möjlighet till grillning året om, vilket ger en mysig och samtidigt hållbar upplevelse för våra gäster. Dessutom har vi vedeldade badtunnor och bastu, som ger en avkopplande och miljövänlig upplevelse. Genom att använda ved, ofta biprodukter från sågverket som bränsle, minimerar vi användningen av fossila bränslen och minskar därigenom våra koldioxidutsläpp.

För att uppmuntra långvariga vistelser erbjuder vi rabatter till gäster som stannar hos oss under en längre tid. Detta främjar en mer hållbar resandeform, eftersom längre vistelser minskar antalet transporter och därmed koldioxidutsläppen som är förknippade med resor till och från vårt företag.

På vår hemsida delar vi också tips och information om andra aktörer och besöksmål i vårt närområde. Genom att främja lokal samverkan och marknadsföra andra hållbara företag och attraktioner bidrar vi till den regionala utvecklingen och spridningen av hållbar turism. Detta är viktigt för att skapa en hållbar turistdestination och främja lokal ekonomisk tillväxt.

Vi värnar om vårt områdes höga naturvärden och informerar våra besökare om vikten av att skydda djur och natur.

Genom att följa dessa åtgärder och initiativ är vi engagerade i att integrera hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 i vår verksamhet. Vi strävar efter att kontinuerligt söka nya sätt att förbättra vår hållbarhetsprestanda.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer