Centrum för turism

Centrum för turism bedriver forskning om turism, evenemang och hållbarhet. Här är några av våra nuvarande forskningsprojekt:

TiMS – Turismens roll i mångkulturella samhällen (https://www.gu.se/forskning/tims-turismens-roll-i-mangkulturella-samhallen)

Kunskapsturism som attraktion och resurs (https://www.gu.se/forskning/kunskapsturism-som-attraktion-och-resurs)

Festivals, events and inclusive urban public spaces in Europe – FESTSPACE (https://www.gu.se/en/research/festivals-events-and-inclusive-urban-public-spaces-in-europe-festspace)

Mistra Sport & Outdoors (https://www.gu.se/forskning/mistra-sport-outdoors)

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer