För en hållbar besöksnäring i Västsverige

Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Genom att ansluta er till Hållbarhetsklivet är ni med och bidrar till en hållbar besöksnäring.

Hållbarhetsklivets fyra grundläggande principer

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.

årets hållbarhetskliv 2023

De vinner Årets Hållbarhetskliv 2023

Den 9 november delades Årets Hållbarhetskliv 2023 ut i samband med Turistrådsdagen på biograf Bergakungen i centrala Göteborg. Årets vinnare blev Hällsnäs och Restaurang Signum (besöksnäringsverksamhet) samt Tanums kommun/Fjällbacka kaj (kommunalt initiativ).

Övriga nominerade till Årets Hållbarhetskliv 2023

Här kan du läsa om vilka verksamheter och kommunala initiativ nominerades till Årets Hållbarhetskliv 2023. Priserna delades ut på Turistrådsdagen den 9 november.

Anslut er till Hållbarhetsklivet

Tillsammans skapar vi ekonomisk bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Genom att ansluta er till Hållbarhetsklivet är ni med och bidrar till en hållbar besöksnäring.