HÅLLBARHETSKLIVET

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Låt dig inspireras av andras initiativ och bidra gärna med egna exempel. Tillsammans gör vi Västsverige till ett föredöme.

Kandidaterna till Årets Hållbarhetskliv 2022 klara

Nu är det klar vilka besöksnäringsverksamheter och kommunala initiativ inom Boråsregionen, Göteborgsregionen, Fyrbodal och Skaraborg som är kandidater till Årets Hållbarhetskliv 2022. Priset delas ut på Turistrådsdagen den 10 november.

Det här är Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till stacken.

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).

Tillsammans med destinationer världen runt har vi kraftsamlat för att ytterligare stärka vårt klimatåtagande genom att ansluta oss till ”The Tourism Declares initiative”. Klicka här för att läsa mer om initiativet.

Hållbarhetsklivet på två minuter

Här får du en 2-minuters sammanfattning av Hållbarhetsklivet i filmform.

Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.