För en hållbar besöksnäring i Västsverige

Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Genom att ansluta er till Hållbarhetsklivet är ni med och bidrar till en hållbar besöksnäring.

Hållbarhetsklivets fyra grundläggande principer

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.

årets hållbarhetskliv 2024

Nominerade till Årets Hållbarhetskliv 2024

Här kan du läsa om vilka verksamheter och kommunala initiativ som nominerades till Årets Hållbarhetskliv 2024. Priserna delas ut på Turistrådsdagen den 14 november.

Så går nomineringsprocessen till

Turismansvarig i kommunerna i Västsverige utser sina kandidater. En delområdesjury för varje kommunalförbundsområde utser årets kandidater från delområdet. En huvudjury utser vinnarna av Årets Hållbarhetskliv. Vinnarna presenteras på Turistrådsdagen i november varje år.

årets hållbarhetskliv 2023

De vann Årets Hållbarhetskliv 2023

Den 9 november delades Årets Hållbarhetskliv 2023 ut i samband med Turistrådsdagen på biograf Bergakungen i centrala Göteborg. Årets vinnare blev Hällsnäs och Restaurang Signum (besöksnäringsverksamhet) samt Tanums kommun/Fjällbacka kaj (kommunalt initiativ).

Anslut er till Hållbarhetsklivet

Tillsammans skapar vi ekonomisk bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Genom att ansluta er till Hållbarhetsklivet är ni med och bidrar till en hållbar besöksnäring.