För en hållbar besöksnäring i Västsverige

Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Genom att ansluta er till Hållbarhetsklivet är ni med och bidrar till en hållbar besöksnäring.

Hållbarhetsklivets fyra grundläggande principer

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.

Vinsten i Årets Hållbarhetskliv en grundplåt för Gunnebo Akademi

I slutet av 2022 startade Årets Hållbarhetsklivet-vinnarna 2021 Gunnebo Slott och Trädgårdar utbildningsplattformen Gunnebo Akademi. Tanken var att hitta nya vägar för att dela med sig av de kunskaper som finns inom verksamheten när det gäller såväl det gröna och byggnadsmässiga kulturarvet som hantverket. På köpet skapas också goda möjligheter till affärer även utanför högsäsong.

Vi har talat med vd Anki Sande om den nya satsningen, och om varför det är viktigt att hitta nya vägar när det gäller hållbarhet och digitalisering. 

Gästkrönikör: Gustav Stenbeck

Gustav Stenbeck är den före detta miljöaktivisten som blev riskkapitalist, och som har ägnat de senaste 15 åren till att föreläsa om hållbarhet. Gustav har bland annat arbetat som hållbarhetschef på Nordic Choice Hotels, och blev också under denna period utsedd till miljömäktigast i hotellbranschen.

Gustav har många dokumenterat välfungerande idéer kring hur man som besöksnäringsföretagare får med sig gästerna på sitt hållbarhetsarbete. I en exklusiv krönika på hallbarhetsklivet.se bjuder han på några konkreta tips.

Anslut er till Hållbarhetsklivet

Tillsammans skapar vi ekonomisk bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Genom att ansluta er till Hållbarhetsklivet är ni med och bidrar till en hållbar besöksnäring.

årets hållbarhetskliv 2022

De vinner Årets Hållbarhetskliv 2022

Den 10 november delades Årets Hållbarhetskliv 2022 ut i samband med Turistrådsdagen på biograf Bergakungen i centrala Göteborg. Årets vinnare blev Grästorps kommun/Platåbergens Geopark (kommunalt initiativ) och Wrågården (besöksnäringsverksamhet)