Textilmuseet

Textilmuseet är ett ledande museum inom textil och en mötesplats för alla som vill uppleva textil i olika former – mode och design, hållbar utveckling och innovation såväl som industrihistoria. Textilmuseet inspirerar till att skapa, utforska och uppleva genom utställningar och program som vidgar textilbegreppet i en miljö som lever och andas textil.

Museet finns i Textile Fashion Center i Borås som är Sveriges center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode och en utvecklings- och innovationsmiljön som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. I Textile Fashion Center möts det historiska arvet av textil produktion och handel med dagens internationellt sammanlänkade utvecklings- och innovationscenter som skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Textilmuseet arbetar med starkt fokus på textila konsumtionsmönster och hållbarhetsinitiativ tillsammans med övriga aktörer i Textile Fashion Center.

Museets hållbarhetsinitiativ är en ny basutställning, grundad på de globala målen med fokus på textil produktion och konsumtion, baserad på aktuell forskning och med goda exempel som drivkraft. Med denna produktion tar museet ett samlat pedagogiskt grepp på aktuell kompetens kring hållbar textil utveckling; forskning, aktuella exempel och initiativ tillsammans med besökarnas frågor kring hur en enskild person kan blir en mer hållbar textil konsument, en cirkulent. Utställningsprojektet ska drivas, genomföras och utvecklas hållbart, från material och produktion till process och organisation.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer