Lagunen Camping

För Lagunen är det självklart att värna om Bohusläns miljö. Det är viktigt för oss att både människor, djur och natur på Lagunen och i Bohuslän mår bra och respekteras. Därför kan du känna dig trygg med att vi på Lagunen tar ansvar för att störa miljön så lite som vi kan och aktivt jobbar för att minska vår klimatpåverkan varje dag.

När du bor på Lagunen, gör du det under mer hållbara former. Våra stugor i Bergsbyn har vi satsat på att göra extra hållbara för att värna om miljön och ta vara på energin på Lagunen. Terrass-stugorna i Bergsbyn är försedda med solpaneler på taket som producerar miljövänlig el året runt. Elen från solpanelerna går bland annat till luftvärmepumpen i stugan, som värmer huset när det är kallt och fläktar skönt under sommaren. Hållbart och miljövänligt!

Nedanför berget finner du våra standardstugor i Bergsbyn som drivs av hållbar bergvärme. Även våra servicehus 1 och 2 drivs av bergvärme, som på ett hållbart sätt ser till att du slipper frysa när du borstar tänderna och kan ta en varm dusch när du behöver. En del av våra servicehus får även sitt varmvatten av solen – med solfångare på taket värms vattnet upp miljövänligt och du kan duscha med gott samvete.

På Lagunen är vi stolta över att våra stränder är certifierade enligt Blå Flagg, en internationell miljömärkning som värnar om den marina havsmiljön. Med Blå Flagg kan du vara trygg med att vattenkvalitet, säkerhet, service, miljöutbildning och information lever upp de krav och förväntningar som ställts. I Sverige finns endast 8 badstränder och 12 hamnar med Blå Flagg-certifiering (2019), och Lagunen är stolta över att vara en av dessa. Därför kan du bada med gott samvete på Lagunen!

Tjärnö marina laboratorium och Lagunen har ett samarbete i olika frågor kring havet, och kunskapen om havet. Nyligen har vi tillsammans blivit involverade i ett projekt som heter *”Marint gränsforum Skagerack”, som är ett samarbete mellan olika instanser i Sverige och Norge. Det innebär bland annat att Lagunen kommer att anlägga en ”hängande trädgård” med ”Marin Nyttehaver” i Köpenhamn som förebild.

Men vi engagerar oss inte enbart i miljöfrågan, social hållbarhet är minst lika viktigt för oss. Under flera år har vi sponsrat till Grunden Bois, en organisation som arbetar med vinnare- för #härärallavinnare. Deras engagemang inom idrotten ger en meningsfull vardag till många personer med funktionsnedsättning.

Lagunen skänker också delar av sitt överskott i butiken varje år till Svenska Kyrkan i Strömstad, som ser till att maten kommer till de som behöver.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer