Götene kommun

Destination Läckö-Kinnekulle är en del av UNESCOS utnämnda modellområden för hållbar utveckling, Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Detta innebär att vi har i uppdrag att tillsammans med våra lokala besöksnäringsföretag ständigt arbeta för att skapa kvalitativa värden för en hållbar destination värd att bo, verka i och besöka – både nu och i framtiden.

Vi har en fantastisk bygd att värna om. Här finns allt från kulturhistoriska byggnader som stått på samma plats i 1000 år till Sveriges största sjö Vänern som är en källa till liv. Vi har den varierade naturen, med oändliga möjligheter till såväl aktiviteter som vila. Våra unika råvaror från lokala odlare tas kärleksfullt omhand av välrenommerade krögare. Här finns också spännande konst och design. Det personliga bemötandet och den härliga atmosfären lockar varje år hundratusentals besökare till vårt område. Detta är vi rädda om, för att destinationen fortsatt ska vara denna härliga plats att besöka jobbar vi med en rad utvecklingsinsatser som exempelvis:

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Utnämningen av UNESCO innebär att vi verkar vi för att besökare ska uppleva landskapet på ett hållbart sätt genom exempelvis vandring eller cykling utmed Biosfärleden som sträcker sig genom hela biosfärområdet eller paddling längs Vänerkusten.

SMaRT – Sustainable Mobility Rural Tourism

Projektets målsättning är att utveckla innovativa lösningar på ”Last mile-problematiken”. I Skaraborg finns hundratals besöksmål och besöksföretagare etablerade på landsbygden, som idag inte nås utan egen bil. Målsättningen är att med utgångspunkt från kollektivtrafiknaven skapa kombinationslösningar som kan bli en modell för hållbart resande på landsbygden.

Infrastruktur för hållbar turism på Kinnekulle

I nära dialog med besöksnäringen och invånarna i kommunen har en handlingsplan tagits fram med infrastrukturella åtgärder som krävs för att skapa hållbart besökande, ett hållbart boende och kunna driva en hållbar besöksnäringsverksamhet inom kommunen.

Hållbara evenemang

Vi har arbetat fram en evenemangstrategi som ligger i linje med kommunens övergripande strategier och som leder mot långsiktiga hållbara mål att bo, leva och verka i kommunen.
Vi är också ansvariga för utvecklingen av ett gemensamt verktyg i Skaraborg för att på ett likvärdigt sätt kunna värdera vilka evenemang vi ska satsa på framöver utifrån både sociala, miljömässiga och ekonomiska infallsvinklar.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer