Vårgårda kommun

Strategi 2025

Vårgårda kommun har som ett steg i arbetet med hållbar besöksnäring, antagit Strategi 2025, som är en gemensam strategi för Sjuhäradskommunerna, med fokus på hållbara naturupplevelser, att resa i närområdet, samt att lyfta lokala aktörer. Gemensamt, som en del i strategin, driver vi frågan om utökad tillgänglighet med lokaltrafik till våra besöksmål.

Handla i Vårgårda

Tillsammans med Vårgårda Centrumförening, Center of Innovation och Sparbanken Alingsås har Vårgårda kommun drivit satsningen Handla i Vårgårda, som är en lokal e-handelsportal för företagare i kommunen, som gynnar både det lokala näringslivet och miljön genom att hålla e-handeln i kommunen.

Outdoorturism och friluftsliv

I Vårgårda kommun är outdoorturism och friluftsliv nyckelord i destinationsarbetet. Vi satsar på att utveckla hållbara aktiviteter som vandring och cykling, genom att stötta våra lokala föreningar både ekonomiskt och praktiskt och sammankoppla våra aktörer i nätverk. Kesberget Bikepark, och arbetet med vandringsleder är två saker som satt Vårgårda på kartan i friluftssammanhang. Vi informerar och uppmuntrar våra lokala aktörer att gå med i Hållbarhetsklivet och jobbar med att skapa långsiktigt hållbara och tillgängliga besöksmål, som genom paketering och sammankoppling främjar närturism

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer