Nomineringsprocess, tidplan och regler – Årets Hållbarhetskliv

Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring.

Så går nomineringsprocessen till

Vinnarna utses enligt följande; Turismansvarig i kommunerna i Västsverige utser sina kandidater. En delområdesjury för varje kommunalförbundsområde utser årets kandidater från delområdet. Huvudjuryn för Årets Hållbarhetskliv utser därefter vinnarna bland dessa kandidater. 

Första prisutdelning skedde i november 2021. Priset delas ut varje år i samband med Turistrådsdagen i november.

Huvudjury – Årets Hållbarhetskliv

 • Fredrik Lindén, VD Turistrådet Västsverige (Ordförande)
 • Marie Linde, vVD Turistrådet Västsverige
 • Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
 • Helena Nyberg Brehnfors, Enhetschef Entreprenörskap och Företagande Tillväxtverket
 • Susanne Andersson, VD Visit Sweden

Delområdesjuryer

Delområdesjuryn består av en utvald turistchef/delregional turistsamordnare, förbundsdirektören för området samt föregående års vinnande verksamhet i området.

Fyrbodal

 • Maria Engström-Weber, VD Visit Trollhättan Vänersborg (Ordförande)
 • Anna Lärk Ståhlberg, Förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund
 • Helena von Bothmer, Koster Trädgårdar

Göteborgsregionen

 • Ann Haraldsson VD Södra Bohuslän Turism (Ordförande)
 • Gitte Caous, Förbundsdirektör Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Thomas Sjögren, Hällsnäs och Restaurang Signum

Sjuhärad

 • EvaLotta Petersson Projektledare Destination Boråsregionen (Ordförande)
 • Magnus Haggren, Förbundsdirektör Boråsregionen
 • Lisa Belfrage, Navet Science Center

Skaraborg

 • Anna Ohlin Ek, Destination Läckö-Kinnekulle och Visit Skaraborg (Ordförande)
 • Kristofer Svensson, Förbundsdirektör Skaraborgs kommunalförbund
 • Veronica Tigerberg, Lilla Björkö

Turistrådet Västsverige utgör valberedning för samtliga juryer.

Process

 • Turismansvarig i respektive kommun har möjlighet att utse en verksamhet samt ett kommunalt initiativ som kandidater till Årets Hållbarhetskliv
 • Kandidaternas insatser bedöms för tidsperioden 1 april föregående år till 31 mars innevarande år
 • Turistrådet skickar mail till turismansvariga och ber dem nominera sina kandidater via ett webbformulär.
 • Respektive delområdesjury erhåller de nominerade kandidaterna från deras område av Turistrådet
 • Delområdesjuryn utser områdets vinnare och därmed nominerade till Årets Hållbarhetskliv, en besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ
 • Huvudjuryn utser årets vinnare bland de nominerade kandidaterna från delområdena

Tidplan

 • Januari-februari: Formering av jurygrupper
 • I början av mars: Turistrådet skickar ut information till turismansvariga i respektive kommun
 • 30 april: Respektive kommun meddelar delområdesjuryn sitt val av verksamhet och kommunalt initiativ
 • 1 – 31 maj: Delområdesjuryn utser delområdets kandidater
 • 31 maj: Delområdesjuryn meddelar sina kandidater till Turistrådet Västsverige
 • 1 juni – 31 augusti: VD och vVD för Turistrådet besöker nominerade verksamheter och kommuner
 • 30 september senast: Huvudjuryn utser vinnare av Året Hållbarhetskliv
 • November: Vinnarna presenteras på Turistrådsdagen
 • November-december: Prissummor faktureras till Turistrådet

Bedömningskriterier

Det kommunala initiativet/Verksamheten drivs på ett hållbart och innovativt sätt i linje med Hållbarhetsklivets grundläggande principer och är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. De fyra principerna är;

 1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
 2. Bra för både boende och besökare
 3. Fler besökare när och där det inte är fullt
 4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Det nominerade initiativet/den nominerade verksamheten skall ha tagit påtagliga kliv inom en eller flera av Hållbarhetsklivets fyra grundläggande principer under de senaste åren/året.

Ett kommunalt initiativ kan till exempel röra tillståndsgivning, information, infrastruktur med mera, som förbättrat förutsättningarna att bedriva hållbara besöksnäringsföretag.  Den nominerade verksamheten kan till exempel ha lyckats med att skapa nya säsonger för sin verksamhet, varit viktig för destinationens utveckling genom samverkan med andra aktörer, skapat modeller som gjort verksamheten mer ekonomiskt robust eller skapat arbetstillfällen för många på orten med mera.

De nominerade behöver inte uppfylla alla fyra principer, men deras verksamhet får inte strida mot någon av principerna.

Priser

Kommun: Diplom

Verksamhet: Diplom och 50 000 SEK till vinnaren, 10 000 SEK till övriga nominerade. Pengarna ska användas till en satsning i Hållbarhetsklivets anda. Vid nästkommande prisutdelning ska vinnaren berätta om vad pengarna använts till.