Dive Team

Dive Team, beläget i västkustens pärla Lysekil, jobbar mycket med hållbar besöksnäring. Vi arbetar utifrån ett bevarande perspektiv ur miljösynpunkt, då destinationer kräver detta för överlevnad och tillväxt.

Dive Team är beroende av turismen. Då vi är ett upplevelsecenter med dykning som primär aktivitet, är vi även beorende av att ha en bevarad marin miljö att dyka i.

Vi utbildar vår personal utefter att göra så lite onödig miljöpåverkan som möjligt, om ens någon alls. Vi vill att våra gäster ska stanna här under flera dagar, så att även deras resor minimeras.

Vi har fram tills idag utfört strandstädningar och undervattensstädning i form utav skräpuppsamling.

Vi är också måna om att skapa så många arbetsmöjligheter som möjligt. Detta genom att ständigt utveckla bolaget och förlänga säsongen.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer