Sammels Lantgård

På den lugna landsbygden i Bertshult hittar du Sammels stora besöksträdgård. Här kan du utöver att besöka trädgården även handla växter eller möbler i gårdsbutiken och ta en fika i växthuskaféet.

I verksamheten arbetar vi med hållbarhet på flera sätt. Bland annat har vi solceller installerade som täcker en stor den av verksamhetens elbehov.

Våra frukt & grönsaksodlingar är ekologiskt certifierade. Alla växter i vår plantskola odlas på plats utan bekämpningsmedel och 95% helt utan uppvärmning.

En positiv bieffekt av vår besöksträdgård, med sin biologiska och biotopiska mångfald, är att den blir ett hem för ett myller av insekter och pollinerare som i sin tur hjälper till att kontrollera skadedjurspopulationen.

Hållbarhet går hand i hand med att tänka på ekonomin. Vi lägger tid på att planera vilket material vi behöver i våra verksamheter samt hur allt arbete ska utföras, så vi varken slösar på resurser, tid eller pengar.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer