Swedish Country Living

Swedish Country Living har nyligen byggt tre så kallade off-grid-eremitstugor i kulturlandskapet vid Dalslands kanal. Inför sommaren 2022 finns även ett kretsloppshus med dusch-, toalett- och tvättmöjlighet kombinerat med växthus.

Målsättningen är att skapa ett hållbart sätt att semestra med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Eremitstugan var den första av tre hus att bli färdigställda, men har nu fått sällskap av Skifferhus Hermitage och The A-frame Hermitage.
Alla hus är byggda av virke från egen skog och sågad lokalt i Skållerud cirka 7 km bort. Fönster och dörrarna är återbrukade och har fått nytt liv i dessa hus, vilket minskar miljöpåverkan.

Väggarna är isolerade med fårull, ett naturmaterial som är brandsäkert, ljudisolerande och ofarligt. Golvet är isolerat med hampa som är en giftfri biprodukt från hampaodling. Hampan reglerar fukt och har en avskräckande effekt på möss. Det levande taket i Eremitstugan består av växter som smultron och kärleksört som är plockade i den omgivande miljön. Skifferhusets väggar är gjorda av återvunnet skiffer.

Mat, miljö och hälsa hänger ihop. Därför serveras mat från egen produktion eller lokalproducerat i närhet. Gården är ekologiskt-certifierad och fåren håller naturbetesmarkerna öppna, vilket skapar möjlighet för en ökad biologiskt mångfald. Här tillämpas en zero waste-policy där matrester ges till djuren på gården eller komposteras.

Myskankor är frigående och producera ankägg samtidigt som de jobbar med snigelbekämpning. Hönsen lägger frukostägg och bearbetar parasiter genom att beta fritt efter fåren i ett mobilt hönshus. Här odlas egna grönsaker med odlingsmetoden permakultur där jorden bearbetas så lite som möjligt. Marken täcks med halm på hösten och maskarna skapar näring i jorden. Grönsakerna gödslas med fårgödsel i ett evigt kretslopp.

På naturbetesmarkerna bedrivs holistiskt management för att bygga upp marken. Genom koncentrerat betestryck och ständig förflyttning av fåren ökar gräsets rotsystem vilket förbättrar jordens förutsättningar att motverka uttorkning eller översvämning. Dessutom skapas en så kallad kolsänka som tar hand om koldioxidutsläpp.

Det nybyggda kretsloppshuset med privat dusch och torr toaletter har ett cirkulärt vattensystem. Vattnet tas från sjön och gråvattnet som bildas efter dusch och handfat filtreras innan det renas via växter i växthuset och rinner ut i ankdammen. Väggar och golv i duschutrymmena är beklädda med lerbruk, ett naturmaterial som består av lera, sand och halm. Lerbruket buffrar fukt och skapar en behaglig miljö. Tack vare separerande toaletter minskas obehagliga dofter och avfallet kan då komposteras medan näringen användas där det behövs.

Energiförbrukning är miljöcertifierad via grön el och produceras via solpaneler på stallets tak.

Målsättning på gården är att du som gäst kan bli medveten om din egen miljöpåverkan och har en större förståelse för det naturliga kretslopp vi alla är en del av.

Swedish Country Living har fått flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat:

  • Årets bästa hållbarhetsupplevelse 2022 (360° Eat Guide)
  • Årets Besöksnäringsföretag 2023 (Visit Dalsland)
  • Nominerad till Grand Travel Ecotourism Prize 2024 (Forum för Naturturism)
Nästa Föregående

Utforska fler aktörer