Sundsby Säteri

Sundsby säteri är inte bara ett kultur- och naturarvscentrum på nordöstra Tjörn, utan även ett populärt besöksmål och mötesplats som bjuder på spännande och intressant historia i en naturlig miljö. Här finns det något för alla att upptäcka – naturstigar, vandringsleder och ett vackert parklandskap med ett starkt fokus på naturnära upplevelser med minimal påverkan på miljön och naturen. Oavsett om besökaren är turist, eller friluftsälskare erbjuds fina naturupplevelser året om.

Här finns stora, öppna gräsytor, parkträd, fruktträd, perennrabatter, köksträdgårdsodling och ängar. Vissa ängsytor slås med lie, vilket gynnar biologisk mångfald samtidigt som det gamla hantverket hålls igång genom alternativ skötseltradition. Sundsby säteri ligger i ett Natura 2000-område i Stigfjordens naturreservat och säteriets park och byggnader är kulturminnesmärkta. Sundsbylederna ingår i Kuststigen och sköts i samarbete mellan Västkuststiftelsen och Tjörns kommun. Kommunen jobbar aktivt för att bevara de mest natursköna skogsområdena som har extra höga naturvärden sett ur ett friluftsperspektiv. Vi arbetar också aktivt för att förbättra den biologiska mångfalden.

Sundsby säteri ägs av Tjörns kommun som skapar förutsättningar för såväl föreningar och entreprenörer som lokala konstnärer att bedriva aktiviteter och verksamheter. Genom bra samarbeten har tillgängligheten av vandringsleder och naturområden utvecklats för både boende och besökare året om. Den positiva utvecklingen skapar underlag för såväl verksamheter som bedriver restaurang och café till butiker som säljer smycken, inredning, bröd, delikatesser, vilket leder till lokala jobb och en attraktiv plats som skapar en hållbar besöksnäring. Vi verkar lokalt och verksamheten pågår året om vilket bidrar till fler långa anställningar vilket ligger i linje med Tjörns kommuns vision ”Möjligheternas ö hela året och för hela livet.”

Köksträdgården är en mötesplats för odlings- och matintresserade. Förmedlar kunskap hur man kan odla grönsaker och sköta trädgård utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv och gynna mångfalden. Vi drivs av att hela tiden förbättra och utveckla det hållbara hantverket. Trädgården i dag vill knyta an till den trädgård som blomstrade här för hundra år sedan. Grönsaker som odlades då har tagits tillbaka. Här växer till exempel gråärter, en historiskt viktig gröda för Bohuslän. De gamla grödorna kan också bli framtidens grödor genom hur de odlas ekologiskt och energisnålt.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer