Selin Charter

Selin Charter är ett företag med stort miljötänk, Vi är värdskapsföretag för Kosterhavets marina nationalpark samt är med i Naturens bästa sen 2010. Dessutom har våra båtar miljömässiga motorer som är anpassade för miljövänlig diesel.  Vi kör i anpassad fart för att gästerna ska få en så bra naturupplevelse som möjligt. Våra gäster lämnar så lite avtryck som möjligt på naturen, och inget skräp lämnas på de platser vi besöker.

Vi tar inte upp onödig fångst på våra fisketurer, utan fångar endast det man kan äta. Dessutom informerar vi och lär ut om det vi tar upp under våra fisketurer.

När vi fiskar skaldjur använder vi redskap som gör det möjligt för skaldjuren att ta sig ut om vi förlorar dem. Vi tar också hänsyn till djur och natur genom att inte gå för nära sälkolonier på våra sälsafaris.

Vi samverkar när det gäller paketering tillsammans med andra lokala aktörer. Tillsammans med andra kan vi skapa upplevelser utanför högsäsong. Givetvis använder vi lokala och ekologiska råvaror på våra turer. Även källsortering är centralt för oss.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer