Uddevalla kommun

Webinar om energiomställning för boendeanläggningar

Genom samarbetet Ett enat Bohuslän och det gemensamt beslutade fokusområdet ”hållbarhet”, har Uddevalla kommun tillsammans med Tanums kommun, Strömstads kommun samt kommunernas gemensamma energirådgivare initierat och genomfört ett webinar i december 2020 med fokus på energiomställning. Målgruppen var främst små och medelstora boendeanläggningar, men också övriga verksamheter inom besöksnäringen i våra respektive kommuner och hela Bohuslän bjöds in. Som uppföljning på webinaret erbjuds 6 digitala kurser med ledande experter inom området energisparlösningar.

Energi och hållbarhet i Bohuslän

Energi och hållbarhet i Bohuslän är ett samarbete mellan kommunerna i Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Projektet pågår 2020-21, och riktar sig till alla typer av boendeanläggningar (hotell, camping, vandrarhem och gästmarinor). Fokus för Energi och hållbarhet i Bohuslän ligger på hållbara lösningar samt energieffektivisering, solceller och laddning för elfordon. Projektet drivs som ett kommunsamarbete och samverkar med näringslivsutvecklare, turistorganisationer och branschföreningar.

Energi- och klimatrådgivning i övrigt finns i tillgängligt i samtliga 11 kommuner, och erbjuder opartisk och kostnadsfri rådgivning till företag, organisationer och privatpersoner.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer