Bengtsfors kommun

Bengtsfors mest lysande exempel på en lyckad klimatsatsning är samverkan mellan Bengtsfors kommun och Ahlström Munksjö Paper AB i Billingsfors. Spillvärme från pappersbruket återvinns och används i kommunens fjärrvärmeverksamhet.

Under 2012 anslöts fjärrvärmenätet i Billingsfors till Munksjö – och genom detta kunde en del av överskottsvärmen tas till vara. Senare utredning visade att det fanns ytterligare energi att ta vara på och detta resulterade i en överföringsledning mellan Billingsfors och Bengtsfors. Nu förser Munksjö hela Billingsfors och större delen av Bengtsfors med värme. Det finns både en miljö- och ekonomisk nytta i denna satsning.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer