Trollhättans Stad

Smaka på Trollhättan är Europas första hybrida matfestival. Arrangemanget ägde rum våren 2021, när pandemin var i full gång. Vi valde att ställa om istället för att ställa in. Smaka på Trollhättan genererade kunskapsspridning och inspiration till kockyrket genom tävlingen Kockåttan, kompetensutveckling tillsammans med näringen kopplat till digitalisering och teknikutveckling genom ”learning by doing”. Vi anordnade dessutom konceptet ”Virtuell restaurang” – något som genererade fantastisk spridning i såväl vanlig press som i social media. Att arbeta med evenemang av denna typ stärker Trollhättans attraktionskraft, genererar ökad försäljning för så väl handel som restauranger, både under och helgerna efter arrangemanget.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer