Otterbergets bad & camping

Vi på Otterbergets Bad & Camping gör många insatser för att ta vårt miljö- och hållbarhetsansvar. På energisidan har vi grönelskontrakt (vindkraft) sedan fem år. Vi var som företag en av första som satsade på en varmvattenanläggning från Soletaer. Anläggningen är en kombination av sol- och värmepumpsteknik, vilket minskar energiförbrukningen med mer än 50 procent. Vattenförbrukningen på anläggningen har sänkts genom flödesbegränsning och snålspolande toaletter. Upplysning av lokaler, hyresenheter och terräng sker enbart genom energisparande LED-belysning. I 2020 är vår egen solenergianläggning färdigställt och resulterade i att vi använder oss nu för 99% av förnybar energi. De senaste planerna är att skapa en laddstation för elbilar.

Otterbergets Bad & Camping erbjuder varje år utbildningsplatser åt grönutbildningar och turismutbildningar både i Sverige och från utlandet. Vi tar även emot praoelever från grundskolor med målet att erbjuda en oförglömlig praktikplats. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med anställda som har arbetshandikapp.

Avfallet samlas in separat, inklusive papper, kartong, metall, glas och grillkol. Insamling av burkar och PET-flaskor sker genom Pantamera. Intäkterna av insamlade material skänkes till lokala och internationella insatser inom naturutveckling och barnhjälp. 

Genom att placera fågelholkar och plantera blommande växter stöder vi fåglar och insekter på vårt område. Under klippnings- och underhållsarbeten följer vi årstiderna i naturen med i största möjliga utsträckning. 

På inköpssidan anstränger vi oss för att köpa så mycket material som möjligt inom fem mils avstånd – detta lyckas vi med till ungefär 70 procent. Vi har också ett samarbete med företag som säljer svenskproducerade souvenirer. Inom marknadsföringen strävar vi efter att använda digitala versioner av trycksaker i största möjliga mån.

All städning på anläggningen genomförs med Svanen-märkta produkter. Vi strävar också efter att minska ner på användningen av plastförpackningar.  Matlådor och kaffemuggar ersätts av mer miljövänliga pappersprodukter. I campingkiosken arbetar vi just nu med att implementera fler ekovaror.

Vi stödjer och hjälper att utveckla tillgänglighetsanpassade naturupplevelser i närområde.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer