Tjörnbro Arena

När det gäller att bidrag till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt ligger Tjörnbro Arenas fokus på hemmamarknader och närmarknader inriktade på hälsa, träning och event. Utbudet av produkter som ska växa fram ska göra ett gästen känner att det kan vara värt att boka en extra natt. Vi strävar också efter att minska verksamhetens miljö- och klimatavtryck. Till exempel används golfbilar som körs på el inom området. Dessutom skapar vi ett nära samspel med kunder, leverantörer och övriga intressenter i hållbarhets- och miljöfrågor. Tjörnbro Arena bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar samt tar tillvara på medarbetarnas engagemang och medvetenhet.

För att vara bra för både boende och besökare prioriterar vi en rad insatser: Till exempel har vi en året runt-öppen lunchrestaurang där många besökare kommer från närområdet. Utöver detta är eventhallen och vissa lägenheter öppna för bokningar. När det gäller verksamhetsutveckling med outdoor-tema lägger vi fokus på att få barn och unga i rörelse, samt att vi genom kunskap ska väcka intresset ytterligare för hälsa och välbefinnande inom samma området. Vi prioriterar att använda lokala företag i vår ombyggnadsfas så att intäkterna stannar på hemmaplan.

De säsonger vi fokuserar på när det gäller att öka antalet besökare ligger främst utanför högsäsong – vilket rimmar väl med Hållbarhetsklivet-principen om fler besökare när och där det inte är fullt.

Vi arbetar också aktivt med ekonomiskt hållbarhet. Till exempel installeras luftvärmepumpar i alla våra 55 lägenheter för att på sikt hålla nere elkostnaderna. Vi återbrukar också möbler där det går.

Tjörnbro Arena driver också föreningen ”Våra älskade barn”, där vi bland annat erbjuder familjer som har det tufft ekonomiskt att komma iväg på en gratis semesterresa. Utöver detta ska vi utveckla det ideella arbetet och använda anläggningen och resurserna för exempelvis simskola, aktiviteter för Friluftsfrämjandet, arrangemang i eventhallen och liknande. Genom dessa oegennyttiga insatser blir vi aktivt delaktiga i att bygga upp områdets kultur- och friluftsliv, vilket är extremt viktigt för att destinationen ska växa hållbart.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer