Kinds Golfklubb

Kinds Golfklubb består av ca. 850 medlemmar varav ca. 90 är juniorer. Vi har årligen över 5 000 unika gäster och över 20 000 ronder spelas varje säsong. Detta gör oss till en av de största föreningarna och turistmålen i Svenljunga- & Tranemo kommuner. På senare år har vi blivit tilldelade pris som Årets Förening i Svenljunga Kommun samt Årets Profil Turism i Svenljunga- & Tranemo kommuner.

Golfbanan finner du vackert belägen längs ån Assman strax utanför Svenljunga i södra Västergötland. Banan omgärdas av både sjöar och tidigare nämnda Assman vilket gör varje tur till en fantastisk naturupplevelse!

Vi på Kinds Golfklubb värnar om våra medlemmar och gäster, och gör allt för att de som är hos oss skall trivas och få en bra helhetsupplevelse. Vi lägger fokus på service och omtanke och vi välkomnar alltid nya medlemmar och gäster!

Jämställd golfklubb

Under 2022 erhöll Kinds Golfklubb ett diplom från Svenska Golfförbundet där vi fått godkänt i att vi genomgått utbildning för att jobba för en mer jämställd och inkluderande golfklubb – Vision 50/50.

Utbildningen har genomgåtts av styrelse, klubbledning och representanter från bana, restaurang och medlemmar. Nu och framåt pågår det långsiktiga arbetet för klubben att föra in mer av dessa tankar och värderingar i verksamheten. Vi har tagit fram en modern verksamhetsidé och en ny värdegrund. Vi vill tillsammans med alla berörda föra vår klubb framåt och in i verkligheten så som den ser ut nu.

Naturen i fokus

Vi på Kinds Golfklubb tänker hållbart och vill värna om vår fantastiska miljö, och därför är klubben med i Ätrans Vattenråd som har hjälpt oss med en naturinventering där syftet är att utveckla anläggningen och genomföra projekt som gynnar både golfbanan och vår natur. Vi vill skapa goda förutsättningar för åtgärder och skötsel som bevarar och öka mångfalden av arter av djur och växter. Vi har genom detta nu ännu mer kunskap om naturen i området för att kunna informera besökare och för att kunna göra åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden både i vatten och på land.

Redan tidigare har åtgärder gjorts för att gynna artrikedomen i området. Exempelvis har
ruffar slagits för att öka blomrikedomen, fågelholkar och bihotell har satts upp, faunadepåer med trädstammar har lagts ut och småvatten har skapats.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer