Poppels Citybryggeri

Poppels Citybryggeri är en restaurang, ett bryggeri och ett bageri, där alla delar bygger helheten. Vi finns i nybyggda lokaler i centrala Göteborg.

Vi tar vara på allt vi kan i produktionen, och arbetar med lokala råvaror och producenter.  

Vi gör det vi kan för att minska vårt klimatfotavtryck. Detta inkluderar saker som att brygga och tillaga ekologiskt och hållbar mat och dryck. Vi använder förnybar energi, klimatsmarta förpackningar och tar vara på och använder de restprodukter vi kan. Vi samarbetar även med vårt bryggeri, samt restaurang Poppels Öl&Mat, som ligger ute i Jonsereds fabriker.

Vårt kök präglas av ett cirkulärt tänk, med mestadels grönt på menyn. Vi arbetar mycket med fermentering och preservering av grönsaker. Dels för att det bygger smaker vi vill arbeta med, dels för att det förlänger säsongen för våra råvaror och inte kräver kylutrymmen till samma grad. Vi samarbetar med Generation Waste för att få en bättre överblick på hur mycket mat som faktiskt slängs. Med hjälp av statistiken kan vi minska matsvinnet och öka medvetenheten hos oss och lära oss hantera råvaror på ett mer klimatsmart sätt.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer