Borås Djurpark & Camping

Borås Djurpark och Camping AB har varit miljödiplomerade enligt svensk miljöbas sedan 2013. Vi är idag en av Nordens ledande djurparker med cirka 200 000 besökare varje år.

Våra besökare informeras främst om hoten mot den biologiska mångfalden och hur vi genom vårt bevarandearbete försöker bidra till en bättre värld för alla djurarter. Djurparken har även en bevarandefond där vi fördelar ekonomiskt stöd till utvalda bevarandeprojekt runt om i världen. I miljöarbetet har vi även skapat gynnsamma områden med ängsmark för vilda pollinerare, samt fått inventeringar utförda för att kartlägga det vilda djurlivet av fåglar, fladdermöss samt insekter i djurparken.

Djurparken har genom åren testat olika typer av öppethållande under olika säsonger. Vi erbjuder idag temaveckor runt påsk, halloween och julhelger utöver vår högsäsong där vi har öppet dagligen mellan april och september.

Djurparken erbjuder på sommarhalvåret många arbetsmöjligheter då restaurangverksamhet, lotterier, temaskådespeleri m.m. är en stor del i vårt utbud till besökarnas upplevelse. Det finns även möjlighet att boka in sig och sitt sällskap att övernatta i bekväma tält intill vår savann, med aktiviteter och mat, så att upplevelsen utökas till ett tvådagars besök.

Vår utbildningsavdelning samarbetar framför allt med det lokala REAL-gymnasiet som har både teoretisk och praktisk utbildning i djurparken flera dagar i veckan, och på så sätt har vi möjlighet att anställa lokalboende till djurvårdartjänster.

Sortering av avfall sker på baksidan av djurparken i större containrar och tunnor och hämtas upp av två olika transportörer. Mycket avfall kommer även från våra besökare, som i dagsläget kan sortera flertalet fraktioner på olika platser i parken. Detta är ett arbetsområde som vi vill utveckla och hoppas kunna göra så, på ett ”lekfullt” och pedagogiskt sätt som även ska informera barn och ungdomar om vikten av källsortering.

Djurparkens elförsörjning är från förnybara källor genom valet ”grön-el”. Flera ventilationer, uppvärmningskällor samt vitvaror har nyligen bytts ut mot mer hållbara och energisnåla. Solceller finns och planeras just nu för flertalet fastigheter för att öka den egenproducerade energin, då djurhållningen med mera är energikrävande. Flertalet av våra fordon är idag eldrivna och övriga drivs på miljödiesel och miljöbensin.

Djurparken sätter i sin årliga miljöredovisning nya miljömål för att fortsätta att förbättra områden, som exempelvis energiminskning, mindre utsläpp, färre transporter, utfasning av fler kemikalier, för att nämna några. Förhoppningen är att från och med 2023 redovisa en hållbarhetsdokumentation som komplement till den miljöredovisning vi årligen utför.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer