Hökensås Sportfiske AB

Hökensås är ett helägt dotterbolag till Hushållningssällskapet Västra och har sitt säte i Tidaholms kommun, Västra Götaland.

Hållbar fiskproduktion för sportfiske

Hökensås Sportfiske är en pionjär inom sportfiske i Sverige och har sedan 1957 varit dedikerat till sportfisketurism med fokus på Put&Take-fiske. Företaget driver verksamhet i Hökensås Naturreservat med ett 30-tal sjöar och inkluderar även Baltaks strömmar i Tidan samt flera sjöar i Tiveden som en del av sina fiskeområden. Vår verksamhet bygger på att producera fisk från våra egna fiskodlingar och plantera ut fisken i sjöar och vattendrag för att främja sportfisketurism. Hälften av vår produktion används i våra egna vatten, medan den andra hälften säljs till andra kortfiskeområden eller klubbvatten. Vi strävar efter att producera fisken så hållbart som möjligt och att inte fisken går för tätt i odlingarna. Allt för att få fram en så frisk och stark fisk som möjligt. Vårt fiskfoder är inte baserat på fiskmjöl. I stället kommer proteinet från insektsmjöl och omega 3 och 6 oljorna utvinns ur överblivet spill från fisk för matproduktion. Vår fiskodling ska därför inte jämföras med matfiskproduktion, utan Hökensås Sportfiske AB är en föregångare för en hållbar sättfiskproduktion för friska fiskar framtagna för sportfiskeaktivitet.

Förädling och hållbar naturturism

Hökensås Sportfiske tar ytterligare steg för att förädla den odlade fisken genom försäljning av fiskekort för sportfisketurism. Årligen säljer vi cirka 30 000 fiskekort, vilket representerar ett hållbart sätt att bedriva naturturism. I stället för att påverka vilda fiskstammar med högt fisketryck planteras våra odlade fiskar ut i naturliga sjöar. Detta möjliggör för besökare att njuta av en hälsosam upplevelse i naturen samtidigt som de har möjlighet att fånga en fantastisk fisk för matlagning.

Aktivt miljöarbete och internationell tillgänglighet

Vi engagerar oss aktivt i miljöarbetet för att vårda och bevara den natur där vi bedriver vår verksamhet. Vi bedriver en aktiv tillsyn av Hökensås Naturreservat på uppdrag åt Länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköping. Våra sjöar kalkas för att bibehålla optimala pH-värden i försurade miljöer. Vi utför veckovisa städinsatser för att hålla området fritt från sopor och nedskräpning, vilket är särskilt viktigt med tanke på den ökande allmänturismen som besöker skogarna för aktiviteter som vandring, svampplockning och bärplockning. Vi strävar efter att vara en föregångare när det gäller att förena sportfisketurism med hållbarhet och bevarande av den värdefulla naturen som omger oss. Hökensås Sportfiske vill förena hållbar sportfisketurism med folkhälsa och friluftsliv. Det är därför viktigt att vår verksamhet inte blir för dyr utan är ett alternativ för alla. Vi riktar inte bara in oss på den inhemska turismen utan har många utländska gäster som inte har samma möjlighet att utöva sportfiske i sina hemländer. Vi har enorma förutsättningar att bedriva en hållbar sportfisketurism i Sverige och Hökensås Sportfiske är en betydande del i den utvecklingen.

Hökensås Sportfiske och Hållbarhetsklivets fyra principer

Sammanfattningsvis så arbetar Hökensås Sportfiske tydligt under Hållbarhetsklivets fyra grundläggande principer.
Under principen ”SÅ LITE ONÖDIG MILJÖPÅVERKAN SOM MÖJLIGT” vill vi lyfta fram den hållbara fiskodlingen och att företaget vill utveckla en sportfisketurism som avlastar vilda fiskstammar.
Under principen ”BRA FÖR BOENDE OCH BESÖKARE” finner vi företagets hållbara inriktning med ett helhetsansvar vad gäller städning, kalkning och skötsel av disponerade naturområden. Detta arbete gäller inte bara för fiskegäster utan för allmänturismen som kan utnyttja sjöarna som rekreationsområde för vandring, bär- och svampplockning.
Under principen ”FLER BESÖKARE NÄR OCH DÄR DET INTE ÄR FULLT” är Hökensås Sportfiske ett turistbolag som förutom under sommarperioden har högsäsonger även under vår och höst. Det innebär en lång turistsäsong i naturområden som har kapacitet att ta emot många besökare. Avslutningsvis är Hökensås ett av de få sportfiskeföretag med en helhetslösning som inkluderar odling, sportfiskeområden och butik med servicefunktioner som hyrutrustning och guidning vilket innebär att företaget har fast anställd personal i huvudsak, med behov av viss säsongsanställning för att klara högsäsong.
Det innebär att principen ”FLER HELTIDSJOBB OCH MER ROBUSTA VERKSAMHETER” gäller för Hökensås Sportfiske AB.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer