Årets Hållbarhetskliv

Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring.

Vinnarna utses enligt följande; Turismansvarig i kommunerna i Västsverige utser sina kandidater. En delområdesjury för varje kommunalförbundsområde utser årets kandidater från delområdet.

2021 har följande kandidater utsetts inom respektive område:

Boråsregionen

Verksamhet – Hemma på Klev

Kommunalt initiativ – Lassalyckan

Läs motiveringar

Fyrbodal

Verksamhet – Tingvalls B&B

Kommunalt initiativ – Hållbar skärgård

Läs motiveringar

Göteborgsregionen

Verksamhet – Gunnebo Slott & Trädgårdar

Kommunalt initiativ – Tjörn – Island of Art

Läs motiveringar

Skaraborg

Verksamhet – Naven Outdoor

Kommunalt initiativ – Klostersjön

Läs motiveringar

Huvudjuryn för Årets Hållbarhetskliv utser därefter vinnarna bland dessa kandidater. Första prisutdelning sker i november 2021.

Huvudjury

 • Fredrik Lindén, VD Turistrådet Västsverige (Ordförande)
 • Marie Linde, vVD Turistrådet Västsverige
 • Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
 • Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • Helena Nyberg Brehnfors, Enhetschef Entreprenörskap och Företagande Tillväxtverket
 • Föregående års vinnande kommun/kommunala initiativ (från 2022)

Delområdesjuryer

Delområdesjuryn består av en utvald turistchef/delregional turistsamordnare, förbundsdirektören för området samt föregående års vinnande verksamhet i området.

Boråsregionen

 • EvaLotta Petersson, Projektledare Destination Boråsregionen (Ordförande)
 • Magnus Haggren, Förbundsdirektör Boråsregionen
 • Petra Pettersson, Projektledare Science Park Borås

Fyrbodal

 • Johan Trollnäs, VD DTAB (Ordförande)
 • Jeanette Lämmel, Förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund
 • Reine Patriksson, Brygghuset Fiskebäckskil

Göteborgsregionen

 • Ann Haraldsson, VD Södra Bohuslän Turism (Ordförande)
 • Helena Söderbäck, Förbundsdirektör Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Mirja Lilja Hagsjö, Pater Noster

Skaraborg

 • Klara Börjesson Ahlqvist, Koordinator Strategisk besöksnäringsutveckling Skaraborgs kommunalförbund (Ordförande)
 • Kristofer Svensson, Förbundsdirektör Skaraborgs kommunalförbund
 • Maria Gustafsson, Mariestads kommun

Turistrådet Västsverige utgör valberedning för samtliga juryer.

Process

 • Turismansvarig i respektive kommun har möjlighet att utse en verksamhet samt ett kommunalt initiativ som kandidater till Årets Hållbarhetskliv
 • Kandidaternas insatser bedöms för tidsperioden 1 maj föregående år till 30 april innevarande år
 • Delområdesjuryns ordförande samlar in nomineringar från kommunerna i delområdet Turistrådet skickar mail till turismansvariga och ber dem nominera sina kandidater.
 • Delområdesjuryn utser områdets nominerade till Årets Hållbarhetskliv, en besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ
 • Huvudjuryn utser årets vinnare bland de nominerade kandidaterna

Tidsplan

 • Senast 10 april: Utskick av information till turismansvariga i respektive kommun
 • 31 maj: Respektive kommun meddelar delområdesjuryn sitt val av verksamhet och kommunalt initiativ
 • 1 – 30 juni: Delområdesjuryn utser delområdets kandidater
 • 30 juni: Delområdesjuryn meddelar sina kandidater till Turistrådet Västsverige
 • 1 juli – 31 augusti: Turistrådet besöker nominerade verksamheter och kommuner
 • 30 september (senast): Huvudjuryn utser vinnare av Året Hållbarhetskliv
 • November: Vinnarna presenteras på Turistrådsdagen

Bedömningskriterier

Det kommunala initiativet/Verksamheten drivs på ett hållbart och innovativt sätt i linje med Hållbarhetsklivets grundläggande principer och är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. De fyra principerna är;

 1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
 2. Bra för både boende och besökare
 3. Fler besökare när och där det inte är fullt
 4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

De nominerade skall utmärka sig inom en eller flera av principerna. Ett kommunalt initiativ kan t. ex röra tillståndsgivning, information, infrastruktur mm, som förbättrat förutsättningarna att bedriva hållbara besöksnäringsföretag.  Den nominerade verksamheten kan t. ex. ha lyckats med att skapa nya säsonger för sin verksamhet, varit viktig för destinationens utveckling genom samverkan med andra aktörer, skapat modeller som gjort verksamheten mer ekonomiskt robust eller skapat arbetstillfällen för många på orten med mera.

De nominerade behöver inte uppfylla alla fyra principer, men får inte gå emot någon av principerna.

.