Årets Hållbarhetskliv

Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring.

Vinnarna utses enligt följande; Turismansvarig i kommunerna i Västsverige utser sina kandidater. En delområdesjury för varje kommunalförbundsområde utser årets kandidater från delområdet. En huvudjury utser vinnarna av Årets Hållbarhetskliv. Vinnarna presenteras på Turistrådsdagen i november varje år.

Huvudjury

Huvudjuryn utgörs av:

 • Fredrik Lindén, VD Turistrådet Västsverige (Ordförande)
 • Marie Linde, vVD Turistrådet Västsverige
 • Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
 • Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • Helena Nyberg Brehnfors, Enhetschef Entreprenörskap och Företagande Tillväxtverket

Delområdesjuryer

Huvudjuryn består av en utvald turistchef/delregional turistsamordnare, förbundsdirektören för området samt föregående års vinnande verksamhet i området.

Boråsregionen

 • EvaLotta Petersson, Projektledare Destination Boråsregionen (Ordförande)
 • Magnus Haggren, Förbundsdirektör Boråsregionen
 • Åsa Slobodnik, Ägare Hemma på Klev

Fyrbodal

 • Johan Trollnäs, VD DTAB (Ordförande)
 • Anna Lärk Ståhlberg, Förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund
 • Elke Sponholz, Ägare Tingvall Eco

Göteborgsregionen

 • Ann Haraldsson, VD Södra Bohuslän Turism (Ordförande)
 • Gitte Caous, Förbundsdirektör Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Anki Sande, VD Gunnebo Slott och Trädgårdar

Skaraborg

 • Mats Olsson, Visit Skaraborg och VD Next Skövde (Ordförande)
 • Kristofer Svensson, Förbundsdirektör Skaraborgs kommunalförbund
 • Cecilia Ström, Ägare Naven Outdoor Experience

Turistrådet Västsverige utgör valberedning för samtliga juryer.

Process

 • Turismansvarig i respektive kommun har möjlighet att utse en verksamhet samt ett kommunalt initiativ som kandidater till Årets Hållbarhetskliv
 • Kandidaternas insatser bedöms för tidsperioden 1 maj föregående år till 30 april innevarande år
 • Turistrådet samlar in nomineringar från kommunerna i delområdet
 • Delområdesjuryn utser områdets nominerade till Årets Hållbarhetskliv, en besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ
 • Huvudjuryn utser årets vinnare bland de nominerade kandidaterna

Bedömningskriterier

Det kommunala initiativet/Verksamheten drivs på ett hållbart och innovativt sätt i linje med Hållbarhetsklivets grundläggande principer och är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. De fyra principerna är;

 1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
 2. Bra för både boende och besökare
 3. Fler besökare när och där det inte är fullt
 4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

De nominerade skall ha tagit påtagliga kliv inom någon/några av Hållbarhetsklivets principer under det senaste året/åren.

.