Platåbergens Geopark vinner Årets Hållbarhetskliv 2022

Vinnarmotivering: Årets Hållbarhetskliv 2022

”Genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete har nio kommuner skapat en stabil grund för samverkan. Utvecklingen av landskapets unika natur skapar nya förutsättningar för en växande och hållbar besöksnäring, utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter.”

Läs mer om nomineringsprocessen

Årets Hållbarhetskliv 2022 i kategorin ”Kommunalt initiativ” går till Grästorps kommun för Platåbergens Unesco Globala Geopark. Priset delades ut i samband med Turistrådsdagen på biograf Bergakungen i Göteborg den 10 november.

Turistrådets vd Fredrik Lindén (t.v) och vice vd Marie Linde (t.h) delade ut Årets Hållbarhetskliv till Sofia Jessen från Grästorps kommun och Sofia Hultman ffrån Platåbergens Geopark.

Årets Hållbarhetskliv går till ett kommunalt initiativ och en besöksnäringsverksamhet som på ett förtjänstfullt sätt har anammat tankarna bakom Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper (Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt, Bra för både boende och besökare, Fler besökare när och där det inte är fullt och Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter). Varje år nomineras fyra kandidater från fyra olika kommunalförbundsområden (Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg) i varje kategori. I år blev det alltså Platåbergens Geopark och Grästorps kommun som tog hem segern.

– Det känns jättekul att vi uppmärksammas på detta sätt, och att Årets Hållbarhetskliv-juryn ser värdet i det arbete vi har lagt ner under flera år. Jag väljer att se priset som ett bevis på att samarbete över kommun- och kommunalförbundsgränser och lönar sig. Man blir starkare när man arbetar tillsammans, säger Anna Bergengren, koordinator Platåbergens Unesco Globala Geopark.

Platåbergens Geopark är Sveriges första Unesco globala geopark, vilket innebär att platåbergslandskapet har geologiska platser och landskap som är av internationell betydelse – och som ses som världsunika av FN-organet Unesco. Geoparkens yta sträcker sig över ett flertal kommuner och hela 15 olika platåberg, och är ett samarbete mellan Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde och Falköping. Grästorps kommun är driftsorganisation.

Tanken med Platåbergens Geopark är att både besökare och boende ska lära sig mer om bergen och dess omgivningar, och vilken roll de har spelat genom historien. Detta görs genom bland annat genom vandringsleder, utställningar, dramatiseringar, guidade visningar och virtual reality/animeringar. Man samarbetar också med lokala besöksnäringsidkare inom området för att skapa hållbar turism.

– Det finns bara 177 Unesco globala geoparker i hela världen – och nyckel till att nå denna status är att det finns ett stort engagemang från lokalsamhället, både genom kommuner, privatpersoner och föreningar. Hållbarhet handlar ju inte bara om att använda hållbara produkter och minska på utsläpp – det är ju också en form av social hållbarhet att generera engagemang hos de som bor i närområdet. Vi tror på och arbetar mycket med att skapa mervärden för både våra besökare och för de som bor i närheten, säger Anna Bergengren.

Vinnarmotivering: Årets Hållbarhetskliv 2022

”Genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete har nio kommuner skapat en stabil grund för samverkan. Utvecklingen av landskapets unika natur skapar nya förutsättningar för en växande och hållbar besöksnäring, utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter.”

Läs mer om nomineringsprocessen