Nomineringsprocess: Årets Hållbarhetskliv 2022

Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring.

Kandidaterna till Årets Hållbarhetskliv väljs ut av en jury för respektive kommunalförbundsområde (Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg). Därefter utser en huvudjury vinnarna av Årets Hållbarhetskliv, som offentliggjordes på Turistrådsdagen den 10 november 2022.

I kategorin ”Besöksnäringsverksamhet” gick 2022 års pris till Wrågården. I kategorin ”Kommunalt initiativ” tog Grästorps kommun hem segern för Platåbergens Geopark.

Huvudjuryn utgörs av;

Fredrik Lindén, VD Turistrådet Västsverige (Ordförande)

Marie Linde, vVD Turistrådet Västsverige

Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen

Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör Länsstyrelsen Västra Götalands län

Helena Nyberg Brehnfors, Enhetschef Entreprenörskap och Företagande Tillväxtverket


Vinnare Årets Hållbarhetskliv 2022 – Fyrbodal

Vinnare Årets Hållbarhetskliv 2022 – Boråsregionen

Vinnare Årets Hållbarhetskliv 2022 – Göteborgsregionen

Vinnare Årets Hållbarhetskliv 2022 – Skaraborg