Kandidaterna till Årets Hållbarhetskliv 2022 är klara

Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring.

En jury för respektive kommunalförbundsområde har nu utsett sina kandidater till Årets Hållbarhetskliv 2022.

Huvudjuryns uppdrag är nu att, bland dessa kandidater utse vinnarna av Årets Hållbarhetskliv. Vinnarna offentliggörs på Turistrådsdagen den 10 november.

Den vinnande verksamheten erhåller en prissumma om 50 000 kr. Övriga verksamheter erhåller 10 000 kr vardera.

Huvudjuryn utgörs av;

Fredrik Lindén, VD Turistrådet Västsverige (Ordförande)

Marie Linde, vVD Turistrådet Västsverige

Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen

Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör Länsstyrelsen Västra Götalands län

Helena Nyberg Brehnfors, Enhetschef Entreprenörskap och Företagande Tillväxtverket


Vinnare Årets Hållbarhetskliv 2022 – Fyrbodal

Vinnare Årets Hållbarhetskliv 2022 – Boråsregionen

Vinnare Årets Hållbarhetskliv 2022 – Göteborgsregionen

Vinnare Årets Hållbarhetskliv 2022 – Skaraborg