Vinnare Årets Hållbarhetskliv 2022 – Skaraborg

Besöksnärings-
verksamhet:
Wrågården

Motivering

”Wrågården är ett företag som har utvecklats från traditionellt jordbruk till att idag vara ett robust och mångfacetterat företag med rötterna väl förankrade inom besöksnäringen. Det senaste tillskottet utgörs av lunchrestaurangen Wrån som ligger i direkt anslutning till ett äldreboende i centrala Falköping, vilket gör att det har blivit en fin mötesplats mellan generationer. Allt detta sammantaget gör Wrågården till ett föredöme och inspiration för andra småföretagare inom besöksnäringen. Wrågården är en verksamhet som på riktigt arbetar med hållbarhet i alla dimensioner.”

Till Wrågårdens webbplats

Henrik Alexandersson från Wrågården tog emot såväl blommor som diplom.


Kommunalt initiativ:
Platåbergens Geopark

Motivering

”Platåbergens Geopark är sedan i våras utnämnd till Sveriges första Unesco globala Geopark. Utnämningen är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete som pågått under många år. Det skapar en stabil grund för att den samverkansplattform som byggts upp mellan de ingående nio kommunerna nu kan fortsätta. Landskapet är en unik resurs för besöksnäringen som stärker områdets identitet och ger lokalbefolkningen ökad stolthet över sitt närområde. Detta utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter.”

Till Platåbergens Geoparks webbplats

Sofia Hultman från Platåbergens Geopark med diplom och blommor


Jurymedlemmar Skaraborg

Mats Olsson, Visit Skaraborg och VD Next Skövde (Ordförande)

Kristofer Svensson, förbundsdirektör Skaraborgs kommunalförbund

Cecilia Ström, ägare Naven Outdoor Experience


Läs mer om övriga vinnare

Boråsregionen

Fyrbodal

Göteborgsregionen