Villa Evalotta

Villa Evalotta arbetar ständigt med att främja längre vistelser genom samarbete med andra aktörer. Vi vill erbjuda attraktiva aktiviteter som möjliggör till konsumtion på plats. Att skapa efterfrågan även utanför högsäsong är också viktigt för oss.

Vi återvinner, justerar förbrukning av vatten och el och planerar våra inköp – allt i syfte att spara energi. Våra gäster hjälps till att göra rätt val för miljön. Detta kan handla om att de inte byter ut handdukar och lakan om de inte specifikt efterfrågar detta.

Vi strävar också efter en större affärsmässighet för att skapa fler arbetstillfällen. Det är viktigt att ha en attraktiv arbetsplats präglad av mångfald och jämlikhet med män och kvinnor från olika kulturer och i olika åldrar.

Genom att vara rädda om vår natur säkerställer vi att vi även i framtiden kan erbjuda en attraktiv destination. Transporter till och från destinationen ska helst ske genom samåkning och kommunala transportmedel. Vi håller oss också uppdaterade med gällande villkor, och är medlemmar i Visita.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer