Vänersborgs Gästhamn & Marina

Vi arbetar utifrån Blå Flaggs kriterier, som är en internationell miljöcertifiering för gästhamnar och stränder. Det innebär att vi arbetar medvetet med hamnens infrastruktur för att skapa miljömässig hållbarhet, hantering av avfall och sopor, användande av miljömärkta rengöringsmateriel.

En viktig del i verksamheten är arbetet med säkerhet i hamnen och hamnområdet, för gäster/besökare och medarbetare.
Varje år utbildas medarbetarna i HLR, chock och blödning, brand, livräddning i vatten samt hur säkerhetsutrustning skall användas.

En hamn kan om olyckan är framme, utgöra fara för både besökare och medarbetare, vi har därför också aktivt tagit fram och arbetat med krishanteringsplan och till detta kopplat krishantering.

Att bemöta gäster och besökare på ett professionellt sätt, är en av Vänersborgs Gästhamn & Marinas honnörsord. Det är av största vikt att gästen känner att ledning och medarbetare är inlyssnande, för att kunna bemöta de behov av service gästen har. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår service och kunna erbjuda, utöver en säker hamn och fräscha serviceutrymmen, uthyrning av bland annat bil och kajak. Att informera och inspirera gästen att stanna ytterligare en dag eller två genom att berätta om vad som finns att göra och bese på vår destination.

Ett sätt för oss att nå ut och arbeta framåt, samt för att använda våra ekonomiska tillgångar på bästa sätt, är att samverka med övriga gästhamnar i Vänern, projekt Lake Vänern Grand Tour samt genom medlemskap i branschorganisationen Riksföreningen Gästhamnar i Sverige.
Till detta har vi kopplade styr- och egenkontrollsdokument.

För att nå våra mål med att värna om miljö, service och säkerhet arbetar vi även medvetet med ekonomistyrning för att på bästa sätt kunna använda de ekonomiska medel som står till vårt förfogande.

Arbetsmiljön för våra medarbetare är också av största vikt, både vad gäller den fysiska- som den psykosociala arbetsmiljön. Medarbetare som känner delaktighet, trygghet och som trivs på sin arbetsplats, förmedlar detta oftast genom att vara positiva och serviceinriktade gentemot gäster och besökare.

Den värdegrund vi baserar arbetet i består av; Miljö, ekonomi, säkerhet, service, socialt ansvarstagande, samarbete.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer