Värdskapsbyrån

Som företagare som erbjuder guidetjänster på olika platser har jag ingen fysisk verksamhet, där jag kan ha konkreta insatser för miljön. Men i mitt arbete är jag en värdefull och värdeskapande ambassadör för ett besöksmål, en plats eller ett område. Här kan jag göra hållbara val och därmed i högsta grad bidra till en hållbar besöksnäring.

Vid utvecklandet och skapandet av egna guideprodukter väljer jag att samarbeta med aktörer som inte bara pratar hållbarhet, utan också jobbar med det ”på riktigt”.

Först och främst jobbar jag med hållbarhetsaktiva samarbetspartners som…

… erbjuder boende där man har tänkt till kring hållbarhetsrutiner och det lilla hållbarhetsextra.

… tillhandahåller mat som tillagas av lokalt producerade råvaror.

… skapar lokala jobb och därmed bidrar till en social hållbarhet.

… erbjuder miljövänliga transporter.

Som guide möter jag många gäster, både från Sverige och från andra länder. Det ger mig en möjlighet att aktivt lyfta hållbarhetsarbetet som finns i ett område. Jag pratar om hur mina samarbetspartners arbetar, och jag berättar mer än gärna om exempelvis allemansrätten. På detta sätt kan jag skapa en medvetenhet hos gästerna som förhoppningsvis sprider sig, och så kan jag lyfta och stärka den lokala besöksnäringen.

Jag har sedan många år varit ambassadör för Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Här följer jag noggrant och bidrar till deras arbeta med att skapa en ökad medvetenhet och bidra till konkreta insatser kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer