Göteborg Trailrun

Vi har en utpräglad hållbarhetsfilosofi med natur och kultur i fokus. Vi vill eftersträva så liten påverkan på miljön som möjligt. Grundtanken med vårt loppet är att uppmärksamma den fina och fantastiska natur vi har i närområdet, då vi värnar om miljön och naturen.

Vi kommer att använda oss av lokalproducerade produkter samt satsa på att inte använda engångsartiklar i den mån det är möjligt. Hela vårt arbete med loppet kommer präglas av tanken på naturen och påverkan av miljön.

Alla deltagare måste ha med en egen mugg/kåsa till vätskestationerna och en liten soppåse att spara sitt skräp under loppet för att sortera detta i målområdet.

Vi uppmuntrar också alla deltagare och publik att i största mån använda sig av kollektivtrafiken för att ta sig till eventområdet och loppet. Detta försöker vi underlätta genom att anlägga eventområdet i närheten av allmänna kommunikationer. Vi kommer också att samarbete med hotell i närområdet så att boendet skall vara så nära som möjligt.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer