Råda Rum

Råda Rum ligger naturskönt i Mölnlycke, tätt intill både grönska och vatten. I Råda Rum arbetar vi med hållbarhet på flera olika plan i våra olika verksamheter.

I vår restaurang köper vi så långt det är möjligt MSC-märkt fisk, kaffet vi serverar är FairTrade. Vi försöker gynna det lokala näringslivet och den lokala ekonomin genom att välja leverantörer/leveranser från närområdet. Vi använder alltid så stor del av råvaran som möjligt. Skal och rens som trots allt blir över ger vi i möjligaste mån till våra djur på Kullen (se nedan) eller komposterar. Genom att använda Gröna Rums köksodling (se nedan) kan klimatavtrycket bli mindre med färre transportkostnader och minimalt med råvarusvinn, då det som odlas och skördas kan anpassas efter våra behov.

År 2016 installerade vi solceller över hela Råda Rums tak, vilket idag möjliggör för en partiell försörjning av Råda Rums energibehov. Vår anläggning värms upp av bergvärme.

Gröna Rum är vår splitternya mötesplats i utemiljö med växthus, köksträdgård med ekologisk, närodlad profil, en rekreationsplats med bärbuskar och växtlighet samt en boulebana i grön inramning. I köksträdgården odlas kryddor som används i vår restaurang, och våra bärbuskar ska så småningom ge marmelader/geléer eller annat gott till vår restaurang- och caféverksamhet. I Gröna Rum kan du stärka både din fysiska och själsliga hälsa genom fysiskt arbete utomhus i växthus och odlingar eller en boulematch, men även genom rekreation, reflektion och samtal i en naturlig utomhusmiljö. Inom Gröna Rum vill vi också utbilda om hållbarhet, miljö och växtkunskap. Således blir Gröna Rum en plats för aktivitet, rekreation och välbefinnande med hållbarhet på ett såväl ett fysiskt som ett existentiellt plan.

Under ekarna på kullen i Barnens Miljöark finns hönor, får och kaniner som du som besökare är välkommen att klappa och mata. Fårens ull används i vår barnverksamhet och fårens spillning används i våra odlingar och på kyrkogårdens planteringar. Att bygga sandslott, utmana en kompis i klätterbanorna, leka i lekstugan eller breda ut din utflyktsfilt på gräset är en del av vårt sociala hållbarhetstänk.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer