SAAB Car Museum

Hållbarhet för Saab Car Museum handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt. Museet är en samlingsplats för fordonsentusiaster världen över och social hållbarhet är en kärna i alla dessa kontakter, i synnerhet i relation till de många ideella aktörer museet samverkar med. Museet visar bilar och företaget från svunna tider men är också en mötesplats för aktörer som arbetar med omställningen av fordonsindustrin i Västra Götaland, vilket är en del av arvet efter Saab.

De viktigaste hållbarhetsfrågorna, som är vägledande för prioriteringar och målsättningar är:

• Stolthet, arbetsglädje, service och jämlikt bemötande
• Resurs- och klimateffektivitet när vi bedriver och utvecklar verksamheten.
• Stärka social hållbarhet, speciellt i samverkan med ideella aktörer.
• Upprätthållande av Saabrelaterad kunskap för framtiden.

Saab Car Museum fokuserar speciellt på arbete med:

• Social hållbarhet genom arbete med bemötande och det ideellt drivna kulturarvet.
• Hållbar destinationsutveckling och kulturturism genom arbete med Trollhättan Stads besöksnäringsstrategi.
• Hållbar start på arbetslivet genom arbete och utveckling av unga utställningsvärdar.
• Hög grad av återvinning vid utställningsutveckling, aktiviteter och underhåll av fordon och regalia.
• Vara en mötesplats för företag som arbetar med omställningen av fordonsindustrin.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer