Vänersborgs museum

Vänersborgs museum är Sveriges äldsta bevarade museimiljö – ett British Museum i miniatyr! Här kan du följa spåren av 1800-talets upptäcktsresande bland egyptiska sarkofager, afrikanska fåglar, kinesiskt porslin, europeisk konst, nordiska djur och mineraler.

Vänersborgs museum är en del av Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och vi följer det miljöprogram som Västra Götalandsregionen har tagit fram. Det innebär att vi ska sträva mot en låg klimatpåverkan, giftfri miljö, hållbar resursanvändning, social hållbarhet och biologisk mångfald.
Arbetet med miljö och hållbarhet är en självklar del i vårt arbete. Här kommer ett urval hur vi arbetar med dessa frågor.

Låg klimatpåverkan – Resor

 • För att minska antalet fysiska tjänsteresor väljer vi främst digitala mötessätt.
 • Behöver vi resa använder vi kollektivtrafik. Om det inte fungerar använder vi tjänstebilen som är en gashybrid, eller tjänstecykeln.

Låg klimatpåverkan – Energi

 • Arbetar aktivt med energieffektivisering
 • Byter löpande ut ljuskällor till LED

Giftfri miljö och hållbar resursanvändning

 • Arbetar aktivt med energieffektivisering
 • Använder oss av miljömärkta produkter så långt det är möjligt.
 • • Vi fasar ut plast i butiken, både i form av plastpåsar och produkter.
 • • Vi återbrukar och återanvänder i möjligaste mån.

Social hållbarhet

 • Arbetar aktivt med energieffektivisering
 • För att alla ska kunna ta del av museet så har vi fri entré.
 • Även många av våra aktiviteter är gratis. Aktiviteter som riktar sig mot barn och familj har alltid fri entré.

Övrigt

 • Självklart så källsorterar vi.
Nästa Föregående

Utforska fler aktörer