Lumber & Karle

Vi på Lumber & Karle har under lång tid arbetat för att skapa en hållbar och miljövänlig verksamhet! Vi har systematiskt gått igenom varje del av vår verksamhet och sett vad, och hur vi kan göra på respektive avdelning för att hitta ett så bra och klimatsmart sätt att arbeta som möjligt.


Vi har system och rutiner på bland annat sophantering, matsvinn, inköp hos lokala producenter, kemikaliehantering samt användning av energisnåla maskiner och produkter. Vi erbjuder laddplatser för både Tesla och andra el- och hybridbilar på vår gästparkering. Vi har installerat ett vattensystem för rengöring och desinficering. Systemet heter Tersano och kommer från Orbo Tech. Ozonvattnet är effektivare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att du på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier.

Vi har mer eller mindre helt gått bort ifrån information och reklam på papper. Vi har valt att informera om bland annat öppettider, erbjudanden och liknande på TV-skärmar på hotellet. Skärmarna finns både i dom allmänna utrymmena samt via hotell-TV. Upp mot 95% av vår marknadsföring sker digitalt, och annonsering i papperstidningar har nästan helt upphört.

Närområdet kring Lumber & Karle är fullt av miljövänliga aktiviteter som golf, vandring, padel, yoga och cykling. Vi har sedan en lång tid tillbaka ett nära samarbete med flera lokala entreprenörer när det gäller aktiviteter.

Vår restaurang har som policy att alltid använda närodlat, närproducerat och ekologiskt så långt det är möjligt. All mat lagas från grunden och miljötänket finns alltid i vår personals filosofi när dom producerar mat till våra gäster.

Vi har också nyligen skrivit avtal om skolmatsproduktion där vi arbetar utifrån kriterierna för ”Agenda 2030”, där man skall uppnå dom globala målen för en hållbar utveckling. Vi är otroligt stolta att vara en del av den utvecklingen.

Alla vi som arbetar på Lumber & Karle har jobbat tillsammans med att forma våra policys när det gäller hållbarhet. För oss är det också viktigt med en god och hållbar arbetsmiljö! Vårt värdegrundsarbete skall skapa en trygg, utvecklande och hållbar arbetsmiljö som ”bäddar” för en lång och framgångsrik anställning. Våra värdeord är trygghet, perspektiv och engagemang.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer