Stenungsbaden Yacht Club

Stenungsbaden Yacht Club vill bidra till en bättre och mer hållbar värld och arbetar aktivt med de globala hållbarhetsmålen. Att driva hotell påverkar klimatet. Därför tar vi tillsammans med Nordic Choice Hotels ett stort ansvar för miljön och samhället runt omkring oss.

Hållbar Hotelldrift

Det innebär bland annat att vi inte använder onödiga plastprodukter. På Stenungsbaden är vi både Svanenmärkta och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi arbetar kontinuerligt med att reducera energiförbrukningen, avfall, kemikalier, transporter och vatten. Anläggningen drivs av bergvärme, förnybar energi, sedan 2010 och har fyra laddstolpar för elbilar.

Matrevolution

Vi vill servera goda matupplevelser och bidra till en positiv utveckling för människor och miljö. Därför satsar vi på hållbar mat, vilket innebär hållbar fisk och kött samt ägg från glada hönor. Vi serverar sund och hållbart producerad mat till våra gäster. När helst det går använder vi ekologiskt och gärna ifrån närområdet. Vår menymix innebär att max 25 % på menyn får vara rött kött, 15% skall vara vegan/vegetariskt.

Mångfald

Stenungsbaden är ofta den första arbetsplatsen för många i vårt område. Vi är generösa med att erbjuda praktik för skolorna i närområdet. Erbjuder jobbskuggardagar för att alla ska få känna på arbetslivet. Det handlar om respekt och att ge möjligheter. Instegsjobb för att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, det här arbetet gör vi i samarbete med Arbetsmarknadsenheten i Stenungsunds kommun. Mångfald är en självklarhet.

Lokalt samhällsansvar

Vi arbetar långsiktigt med CSR och att stötta olika verksamheter och projekt som bidrar till ett hållbart samhälle på olika nivåer. Det är viktigt att vara en god samhällsmedborgare, en god Stenungsundare, en god granne. Det kan man vara genom att ta ansvar för människor och miljö lokalt. Vi vill göra skillnad. Vi samarbetar med Svenska kyrkan i Stenungsund och Pelikanen genom “Ensam julgran söker klappar” som har bidragit till att ge barn och unga en god jul.

Etisk Handel

Våra leverantörer förbinder sig att följa våra miljöcertifieringar och policyer. Kaffet som serveras på hotellet är ekologiskt och Fairtrade-märkt vilket är en stämpel för goda arbetsförhållanden och rättvisa villkor för kaffebönderna. Inom kedjan har vi en whistle blower-kanal där anställda, leverantörer och gäster kan rapportera misstankar om olagliga handlingar eller brott mot våra etiska riktlinjer.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer