Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland är en långsiktig samverkansplattform för industrisamhällets kulturarv i Västra Götaland. De ingående parterna är Förvaltningen för kulturutveckling, Innovatum, Göteborgs stads kulturförvaltning, de kulturhistoriska museerna i Borås, NAV, Hembygd Väst (Bohusläns Hembygdsförbund, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, Göteborgs Hembygdsförbund och Västergötlands Hembygdsförbund), Riksarkivet Landsarkivet Göteborg samt Maritimt i Väst. Utöver dessa sker samverkan med ytterligare aktörer.

Det övergripande syftet med samverkan är att öka alla invånares tillgänglighet till och delaktighet i industrisamhällets kulturarv genom att främja samverkan mellan kulturarvsorganisationerna samt det civila samhället, för gemensam verksamhetsutveckling och bättre resursutnyttjande.

Ett av fokusområdena för Prisma Västra Götaland är kulturturism och vi arbetar för att långsiktigt stärka de kulturhistoriska besöksmålens roll i turismnäringen samt öka samverkan med Turistrådet Västsverige, delregionala turismbolag och kommunernas turismansvariga.

Det hållbarhetsarbete som parterna i Prisma Västra Götaland genomför handlar om att stärka kvalité i upplevelser, värdskap och synlighet för de småskaliga och ideella besöksmål som är målgruppen för Prismas kulturturistiska arbete. Här handlar det i lika hög omfattning om social och ekonomisk hållbarhet för dessa små besöksmål, som miljömässiga perspektiv.

Prisma Västra Götaland stödjer en hållbar kulturturism genom en rad insatser:
– Utveckla och sprida ett sammanhållet erbjudande om fortbildning och stöd till föreningar och aktörer inom områdena besöksmålsutveckling, värdskap och marknadsföring.
– Samordna utvecklingsprojekt kring kulturturism
– Stärka samverkan mellan kulturarvsaktörer och turistorganisationer

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer