Elite Hotels Göteborg

Elite Hotels of Sweden arbetar för att främja en hållbar utveckling i samhället. Med hållbar utveckling menar vi att nu levande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Vi väljer därför att årligen miljöcertifiera våra Elite-hotell och arbetar aktivt på alla våra destinationer med miljö- och CSR-frågor.

Vi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som med bibehållen kvalitet har producerats med minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att studera livscykeln på våra produkter, processer och tjänster är vår ambition att minimera vår konsumtion av energi och material. Vi arbetar löpande med frågor som rör energi, vatten, resursförbrukning, kemikalie- och avfallshantering för att minska vår miljöbelastning.

Vi prioriterar leverantörer som är miljöcertifierade och som har ett aktivt hållbarhetsarbete. Vår strategi och inställning är att med kompetens och engagemang öka insikten om hur vår miljö utvecklas. Detta för att skapa ett miljömedvetet företag där alla våra anställda känner sig delaktiga och tar ansvar för miljön.

https://www.elite.se/sv/om-elite-hotels/hallbarhet/#miljoarbete

Genom miljömärkning av våra anläggningar förbinder vi oss vid att inte bara följa den svenska miljölagstiftningen, utan att fortlöpande utveckla insatserna inom detta område. Det handlar om att minimera vår energi- och vattenförbrukning, minska användandet av miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel, sortera avfall och effektivisera transporter till och från våra hotell.

Vi dokumenterar löpande våra insatser och arbetar aktivt för att fokusera på vårt miljöarbete samt att säkerställa att vi ständigt flyttar fram positionerna. Vår ambition att inte bara uppfylla, utan också att överträffa de kvalificerande skallkrav som ställs för miljömärkning.

Vi hjälper dig få tillgång till en cykel under din vistelse hos oss. Flera av våra hotell har egna cyklar att låna ut och annars hjälper vi dig att hyra en cykel från lokala cykeluthyrare.

Elite Hotels erbjuder parkeringsmöjligheter i hotellets byggnad eller närliggande parkeringsgarage. Vi hjälper dig till parkering med laddstolpar för elbilen- eller laddhybridbilen i våra egna garage, intilliggande parkeringshus eller allmän utomhusparkering.

Vi vill lokalt främja hälsan och erbjuder därför dig som motionerar och springer förvalda rutter i appen Runkeeper. Vi har tagit fram våra favoritrundor som du enkelt kan följa, tre rutter med varierande längd från 2,5 till 8,5 kilometer.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer