ÖTILLÖ Swimrun

Vi försöker begränsa vårt avtryck maximalt. Detta görs bland annat genom logistikplanering, sophantering och genom att be våra deltagare begränsa användandet av engångsplast och andra engångsartiklar.

Vid våra tävlingar har vi en #cleantheocean-aktivitet som primärt är en informationskampanj om att 80% av skräpet i våra vattenvägar är kastat på land. Vi genomför frivilliga skräpplockningsaktiviteter i samband med tävling.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer