Arena Älvhögsborg

Arena Älvhögsborg fortsätter att ta kliv in i hållbarhet!

En viktig aktör för en hållbar framtid

Arena Älvhögsborg arbetar dagligen aktivt med hållbarhetsfrågor och är en viktig aktör inom besöksnäringen. Med 700 000 besök per år, fördelat på två anläggningar, erbjuds besökare i alla åldrar fritidsaktiviteter inom många olika verksamheter.

I dagens samhälle där mycket går snabbare ser vi att många människors hälsa försämras genom bland annat psykisk ohälsa, sämre konditionstal, övervikt och skadlig stress. Här har vi en viktig roll med att hjälpa människor att på ett hållbart sätt må bra även i framtiden.

Vi är också en viktig partner i Trollhättan när det gäller att hitta meningsfulla, glädjeskapande och sociala aktiviteter för att invånare ska känna att man trivs, vill bo och verka i vår stad.

Miljöaspekten är betydelsefull i vårt arbete och är en återkommande punkt vid frågor och beslut som rör investeringar, vår dagliga drift och utveckling av verksamheter.

Vi utvecklar vår verksamhet med hållbara lösningar

Arena Älvhögsborg känner stolthet över vår fastighet som är hållbar ur fler perspektiv med bland annat många cykelparkeringar, aktiviteter, friskvård och närheten till resecentrum för att främja användandet av lokaltrafik för att ta sig till oss.

Under åren har vi implementerat en rad åtgärder för att minska vår miljöpåverkan, som exempelvis installation av LED-belysning, rörelsesensorer och ventilationssystem som automatiskt justeras efter behov. Vi använder enbart miljögodkända kemikalier för städ, har infört goda rutiner för rengöring och utvärderar ständigt vårt arbetssätt. Vi väljer att handla lokalt i största möjliga mån för att minimera miljöpåverkan och för att gynna det lokala näringslivet.

I vårt nya inomhusbad har vi investerat i bassänger av stål som är mer hållbara över tid och kan återvinnas. Vi har vattenrening med återvinning av spolvatten samt program som sköter kemikalieanvändningen i bassänger och har infört förvärmda duschar för att spara energi.

Många gäster med olika behov av hållbara lösningar

Varje dag arbetar vi aktivt med friskvård och hälsa för alla åldersgrupper med olika behov. Sedan en tid tillbaka finns pågående projekt där vi hjälper till att skapa hållbara elever inom praktiska utbildningar där kondition och fysisk status förbättras, och man blir därmed förberedd med ökad ork och fysisk status inför kommande arbetsliv.

Även inom integration är vi engagerade genom en rad projekt som betyder mycket för många och ger människor möjlighet att få känna tillhörighet.

Det finns även behov av samarbete med många företag, vi kartlägger personalens hälsa och hittar långsiktiga mål. Vi skapar sedan åtgärder och aktiviteter tillsammans som ger förutsättningar för medarbetare att må bra över tid inom fysiska, mentala och sociala resursområden.

Tillsammans kan vi jobba långsiktigt, Arena Älvhögsborg tillsammans med besökare fortsätter resan med att ta viktiga kliv för en hållbar framtid.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer