Daftö Resort

Vi på Daftö Resort värnar om miljön i den utsträckning vi kan, men vet också med oss att vi alltid kan bli bättre och utvecklas.

Vi arbetar på en stor yta, med många campingplatser, stugbyar etc, och har därför mycket att hålla efter. Vid varje servicehus har vi väl fungerande sopstationer med sortering som gör det lätt för gästen. Även sopsorteringen för personalen används optimalt. På flera platser har vi pantstationer, som tillhör Pantamera. Vi är väldigt stolta sponsorer för Jontefonden och pengarna från panten går därför dit.

Vi är belägna precis vid havet och vårt sätt att värna om det är att vi även sponsrar organisationer som städar stränder och dylikt.

I servicehusens duschar har vi vattenbesparade duschmunstycken. Vi använder oss inte av engångsartiklar när det gäller hygien, utan har till exempel utplacerade tvålpumpar och liknande. I val av hygien- och städprodukter använder vi oss av bättre miljöklassade alternativ. Både för miljön, men även för personalens bästa.

Vi använder oss numera av luft/vatten-värmepumpar, i servicehus och till pooluppvärmningen.

För att ta oss runt på området försöker vi använda oss av våra eldrivna golfbilar, och vi har även utplacerade laddstolpar som gästerna kan utnyttja.

I köket har vi sett över våra engångsartiklar – vad är vi verkligen i behov av, vad kan vi byta ut mot mer miljövänliga alternativ och hur kan vi tänka annorlunda? Vi försöker också minska på matsvinnet, och även om det är svårt strävar vi för att bli bättre på detta.

Vi försöker nå ut så mycket som möjligt digitalt och har minskat till exempel pappersförbrukning märkbart. Då vi befinner oss i en väldigt annorlunda situation med anledning av pandemin, så försöker vi också vidga våra vyer ytterligare för att bli ännu bättre på den digitala världen, även för framtiden.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer