Nadir Hvaler Fjordcruise

Vi kör i Ytrehvalers- & Kosterhavets marina nationalparker och vårt mål är att göra så lite åverkan på miljö och natur som möjligt.

Vi har installerat nya maskiner som håller kraven för Tier III, vilket innebär att det finns avgasrening som minskar utsläppen av NOX. Vi kör ecodriving för att redan från början minska utsläppen.

Engångsmaterial försöker vi använda så lite som möjligt och när det förekommer, så miljöanpassat det går. Vi handlar av så lokala leverantörer det går och strävar mot att ställa miljö, etniska och kvalitetskrav på dem. Vi tänker på att ha så lätt last ombord som möjligt för att minska utsläppen. Vi har också öppet året om.

Följande områden arbetar vi frekvent med

 • Bränslealternativ
 • Underhåll & Service
 • Återvinning
 • Utsläppsfrekvens
 • Hållbara & godkända material
 • Gästbeteende
 • Engångsmaterial
 • Kontaminering
 • Källsortering
 • Leverantörskrav
 • Ursprungsmärkning
Nästa Föregående

Utforska fler aktörer