Crea Diem Bokcafé

Grundläggande för vårt arbete är att målmedvetet arbeta med ständiga förbättringar utifrån samtliga perspektiv av hållbarhet, miljömässig, social, ekonomisk. I detta en fördjupad kännedom/insikt om globalamalen.se

Crea Diem är också i detta en del av besöksnäringsbranschen – och i det engagemang i Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Tillsammans och gemensamt, offentliga och privata aktörer, för ett hållbart samhälle. 

Crea Diem arbetar med ständiga förbättringar. Här kommer några exempel:

Vi försöker generellt att minimera förbrukningsmaterial, och vill komma bort helt från förbrukningsplast och kemikalieanvändning. Vi arbetar också med att minimera matsvinn, och skänker till exempel bort överskotts-fika.

Vi prioriterar och använder så långt som möjligt lokalproducerade livsmedel, och bakar och lagar allt på plats.

När det kommer till hållbara aktiviteter så erbjuder vi cykel- och utflyktspaket. Här kan gästerna boka hembakat fika eller sallad som man själv blandar ihop på plast. Dessa serveras i miljövänliga pappkartonger. Med cykeln kan gästerna ta en tur i naturreservat eller besöka gårdsbutiker och andra utflyktsmål i bygden.

Crea Diem är en del av bygden vi verkar i – och att vara verksam skapar mycket glädje och arbetsenergi. Samverkan via företagsnätverket ”Taste the countryside” sker regelbundet. Här stöttar vi företagare varandra, och ger varandra energi och skapar idéer kring gemensamma satsningar. Att samverka är också en förutsätting för ekonomisk utveckling och långsiktig hållbarhet.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer