FalbygdsTurism

FalbygdsTurism vill bidra med hållbarhet inom turismnäringen. Vi har och vill förmedla respekt och ett ansvarstagande för ömtålig natur och kultur och vill stödja den lokala besöksnäringen. När vi anordnar aktiviteter vill vi bidra till positiva naturupplevelser samtidigt som aktiviteterna är hållbara gentemot vår natur. Ambitionen är att när mat/fika ingår i konceptet används lokala mathantverkare så långt det går.

Vi anpassar guidningar och aktiviteter utefter säsong och sprider på så vis ut arrangemangen över årets alla årstider. Istället för att lämna skräp plockas både vårt och ibland också andras skräp hem och ser till att det blir rätt återvunnet. Som någon klok person tidigare uttryckt det;

”Det enda vi ska lämna efter oss i naturen är våra egna fotspår”

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer