Munkedals kommun

Munkedals kommun stödjer, inspirerar och engagerar våra besöksnäringsföretag i deras arbete, och informerar om fördelar med att ansluta till Hållbarhetsklivet. Vi har också antagit ett antal klimatlöften 2021 och kommer att gå upp med ett ärende till kommunstyrelsen för antagande av nya löften inför 2022.

Kommunens arbete/aktiviteter ska gynna såväl invånare som besökare. Uppskattade exempel är att varje år ta fram en platsguide och en aktivitetskarta, samt att ständigt informera och sprida lokalt engagerade evenemang.

Kommunen stödjer besöksnäringens aktörer i utvecklingsarbetet att hitta möjligheter att bedriva verksamhet på årets alla månader samt sprider aktörernas produkter i kommunala marknadsföringskanaler. Kommunen inspirerar aktörerna till samarbete för att öka möjligheter för aktiviteter året runt. Vi stödjer också besöksnäringen i utvecklingsarbetet av verksamheter genom en besöksnäringsgrupp – men också i enskilda frågor.

Energi och hållbarhet i Bohuslän

Energi och hållbarhet i Bohuslän är ett samarbete mellan kommunerna i Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Projektet pågår 2020-21, och riktar sig till alla typer av boendeanläggningar (hotell, camping, vandrarhem och gästmarinor). Fokus för Energi och hållbarhet i Bohuslän ligger på hållbara lösningar samt energieffektivisering, solceller och laddning för elfordon. Projektet drivs som ett kommunsamarbete och samverkar med näringslivsutvecklare, turistorganisationer och branschföreningar.

Energi- och klimatrådgivning i övrigt finns i tillgängligt i samtliga 11 kommuner, och erbjuder opartisk och kostnadsfri rådgivning till företag, organisationer och privatpersoner.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer