Grand Hotel Alingsås

Grand Hotel ägs av familjen Hartman/Persson sedan 1992. Hotellet har arbetat med miljöfrågor sedan år 2000 men vi tog steget mot mer systematiskt miljöarbete och blev miljödiplomerade 2008. Vi har alltid varit engagerade i att Alingsås utvecklas på ett hållbart sätt och deltar aktivt i föreningsarbete och i grupperingar med övriga samhällsfunktioner i Alingsås.

Från juni 2017 är vi Svanen-certifierade.

Vår VD, Anna Hartman, leder vårt hållbarhetsarbete där vi arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt att fördjupa oss i följande mål:

• Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
• Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
• Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
• Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Husfru Madeleine Nilsson är miljösamordnare och engagerar övrig personal i det dagliga arbetet och som en naturlig punkt på personalmöten.

Vi är mycket stolta över våra lokala producenter och i möjligaste mån serverar vi menyer med råvaror från bland annat: Vikaryd, Svartemadens potatis, Skattegårdens Lantost, och Alingsås Bryggeri.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer